Fredrikstad sier ja til å ta sin andel av 10.000 Syria-flyktninger

Syriske flyktninger: Fredrikstad vil ta imot 68 ekstra syriske flyktninger fordelt på 2015 og 2016, dersom Norge vedtar å ta imot de 10.000 flyktningene som er foreslått. Foto: REUTERS/Umit Bektas

Syriske flyktninger: Fredrikstad vil ta imot 68 ekstra syriske flyktninger fordelt på 2015 og 2016, dersom Norge vedtar å ta imot de 10.000 flyktningene som er foreslått. Foto: REUTERS/Umit Bektas

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fredrikstad vil ta sin del av ansvaret og ta imot 68 syriske flyktninger. Om Norge bestemmer seg for å ta imot 10.000 flyktningene ekstra.

DEL

– Jeg har skrevet brev til departementet og svart på henvendelsen kommunene fikk da det ble foreslått at Norge skulle ta imot 10.000 syriske flyktninger fordelt på 2015 og 2016, sier Jon Ivar Nygård.

Kommunene har ingen plikt til å bosette flyktninger. Det er en frivillig kommunal oppgave, og kommunene bestemmer selv hvor mange de skal ta imot.

Bystyret vedtok i fjor å påta seg å bosette inntil 105 flyktninger i løpet av 2015. Eventuelle syriske flyktninger vil komme i tillegg til disse.

– Fredrikstad har tidligere år ligget litt under antallet vi har sagt ja til å bosette. Derfor er det gledelig at vi i år klarer å ta imot det antallet flyktninger vi har sagt vi skal bosette, sier Nygård.

Fredrikstad har sagt at de kan motta 15 syriske flyktninger i 2015 og 53 syriske flyktninger i 2016, dersom det blir vedtatt at Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger.

Vil bruke tvang

Flyktningehjelpen, Røde Kors og Antirasistisk Senter vil at Norge skal vurdere å tvinge kommunene til å bosette flere flyktninger, fordi norske kommuner bare har sagt ja til å bosette ca. 1700 av de foreslåtte 10.00 ekstra flyktninger fra Syria.

Organisasjonene mener kommunene ikke bør ha dette handlingsrommet. De kjenner heller ikke til andre land i Europa som lar kommunene selv bestemme om de vil bosette flyktninger eller ikke.

Bosettingspolitikken for flyktninger er det en bred politisk oppslutning om. Modellen fungere i stor grad selv om mange fortsatt venter i mottak. Jeg tror ikke fri bosetting vil løse alle problemene, sier ordføreren.

Kommunene må ikke undergrave ansvaret sitt, ved og ikke ta imot sin del av flyktningene, sier han.

Artikkeltags