Løftebrudd om bompenger fra Frp

Valgkampen 2013: Frp-leder Siv Jensen besøkte Fredrikstad med løfte om ny kamp mot bomringen sammen med Eva K. Andersen, Erlend Wiborg, Ulf Isak Leirstein og Leif Eriksen. Arkivfoto: Erik Hagen

Valgkampen 2013: Frp-leder Siv Jensen besøkte Fredrikstad med løfte om ny kamp mot bomringen sammen med Eva K. Andersen, Erlend Wiborg, Ulf Isak Leirstein og Leif Eriksen. Arkivfoto: Erik Hagen Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I alle lokalpolitiske behandlinger her i Fredrikstad har Frp stemt imot finansiering av bypakkene og vist til at staten skal ta regningen, skriver ordfører Jon-Ivar Nygård i sin kronikk.

DEL

JON-IVAR NYGÅRD

Rett før jul fikk vi endelig gode nyheter om Bypakke Nedre Glomma da det ble klart at prosjektet skal legges frem for Stortinget slik at veibyggingen kan starte i år. Vi har arbeidet hardt og med mange skuffelser gjennom snart to tiår for å få på plass et bedre transportsystem. Nå, på oppløpssiden, har vi også måttet tåle at den nye regjeringen endrer spillereglene.

LES OGSÅ: Tror én av fire dropper bilen fra 2017 

Øvrige bypakker har blitt godkjent med et reguleringsklart prosjekt. Den nye regjeringen har stikk i strid med det de gikk til valg på, valgt å gjøre prosessene enda mer krevende. De krever nå mer detaljplanlegging før resten av pakken kan fremmes. Det kan dessverre føre til forsinkelser i fremdriften av viktige prosjekter som firefeltsvei på fv. 109 og nye bruer over Glomma både i Sarpsborg og Fredrikstad.

Fylkeskommune, Statens veivesen, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner vil nok en gang gjøre alt vi kan for å få rask lokal fremdrift. Vi skal gjøre det vi kan for å få planer på plass og dermed få resten av pakken på plass.

LES OGSÅ: 110 millioner kroner dyrere på to år 

Mange mener, og med rette, at vi burde tatt tak i transportsystemet i vår region tidligere. Men det var lenge sterk lokalpolitisk skepsis til å fremme bypakker med bompenger. Etter hvert innså flere partier at strategien med å få staten til å betale ikke ville føre frem. Vi var i ferd med å tape terreng til andre byområder som hadde tatt de nødvendige upopulære grepene å innføre bompengefinansierte veipakker.

Her i Fredrikstad var det Arbeiderpartiet og Høyre som tok grep sammen med de fleste andre partier. Det var imidlertid ett parti som overhodet ikke ville være med på en slik strategi, Frp. De gjorde det tvert imot til en av sine hovedsaker å motarbeide bompenger, så vel lokalt som nasjonalt. I alle lokalpolitiske behandlinger her i Fredrikstad har Frp stemt imot finansiering av bypakkene og vist til at staten skal ta regningen. I praksis har de ikke forholdt seg til det faktum at uten bom blir det ingen vei.

LES OGSÅ: Nå kommer det penger 

Så sent som i stortingsvalgkampen i 2013 gikk Østfold Frp høyt på banen og lovet at dersom de kom til makten skulle vi slippe bomring i Fredrikstad. Rette før valget troppet nåværende finansminister Siv Jensen opp sammen med Ulf Leirstein, Erlend Wiborg og de lokale Frp-erne Eva Kristin Andersen og partileder Leif Eriksen med løftet til velgerne.

Etter valget fikk Frp oppfylt sitt ønske om å komme i regjering. I regjeringsforhandlingene løp de fra løftet om å fjerne bompenger i bypakker. Frp var nå blitt et «bompengeparti», som alle andre. Dette satt trolig langt inne å innrømme for de lokale Frp-representanten.

Det har nemlig ikke manglet på løfter om å sukre pillen, også etter valget. Både stortingsrepresentant Wiborg, gruppeleder Laabak i Fredrikstad og Leif Eriksen har gjennom lokale medier kommet med løfter om lavere bompengesatser og eller fjerning av bommer.

LES OGSÅ: Betalingsperioden blir trolig lengre 

Nå har jo regjeringen og Frp vist kortene sine og i sum viser det seg at de foreslår akkurat de samme løsninger som den forrige regjeringen, med ett unntak: De splitter opp pakken og krever mer planlegging før resten kan vedtas. Frp klamrer seg nå til at den statlige andelen i pakken er høy. I realiteten følger de bare opp den transportplanen den forrige regjeringen foreslo og fikk vedtatt, men som Frp og Høyre mente var for dårlig før valget.
Lenger unna valgløfter har vel knapt noen politikere tidligere stått?

Her i Fredrikstad har Frp gjennom mange år stått for populistiske grep som å fjerne eiendomsskatt uten at det skulle gå ut over noe og løfter om at staten skulle dekke utgiftene til veiene for oss bare Frp kommer i regjering.

Vi husker hvordan det gikk med fjerningen av eiendomsskatten og vi ser nå hvordan det har gått med bompengeløftet. Jeg kan ikke huske at det ble tatt noe forbehold om at løftet bare hadde gyldighet hvis Frp fikk over 50 prosent av stemmene?

Vi gratulerer Frp med at de nå har blitt et parti som tar virkeligheten inn over seg gjennom at de nå foreslår like stor eiendomsskatt som flertallet i kommunens budsjetter og at de leverer en bompengefinansiert bypakke til Fredrikstad.

Men noen burde kanskje beklage at de så grundig har ført velgerne bak lyset i mange år?

Artikkeltags