Blå Grottes millioninvestering til bystyret

Fornyelse: Heidi Kulsli hadde en gjennomgang for kulturpolitikerne på utvalgsmøtet i desedmber 2016, med konkrete tanker rundt Blå Grotte og Speilet.

Fornyelse: Heidi Kulsli hadde en gjennomgang for kulturpolitikerne på utvalgsmøtet i desedmber 2016, med konkrete tanker rundt Blå Grotte og Speilet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Formannskapet og bystyret skal i løpet av en ukes tid behandle mulighetsstudien for Blå Grotte og St., Croix. Det er tidligere flagget et flertall for å bevilge 36 millioner kroner.

DEL

Rådmannen la først frem et forslag til handlingsplan der det ikke var funnet plass til utgiften. men flertallskonstellasjonen fant pengene etter gjennomgang av planen.

Kulturutvalget fikk både en redegjørelse i desember i fjor, og vedtok senere å kjøre saken videre til bystyret, med følgende vedtak:
1. Mulighetsstudie Blå Grotte og St.Croix tas til etterretning. 2. Rådmannen bes å arbeide videre med å konkretisere og prioritere behov for tiltak. 3. Eventuelle investeringer må søkes innarbeidet i Handlingsplanen 2018-2021.

Oppgradere Grotta

Etter ti år er det påkrevd å tenke nytt for kulturhuset. Og rådgiver Bjørn Heidenstrøm, virksomhetsleder Heidi Kulsli og avdelingsleder Lise Marie Nilsson Blix har vært en prosjektgruppe som har sett på fremtiden, og de har søkt konsulenthjelp fra folk med store prosjekter på sin cv.

Målet er tredelt: Omdømmet til scenene skal styrkes, man må oppfylle dagens krav med oppgraderinger for et publikum som vil ha det bedre og se helhet og sammenhenger bedre.

Blå Grotte

  • Opprinnelig kinolokale som ble bygd 1938 der kinoen "National" lå. 
  • Blå Grotte ble tegnet av Arthur Brynildsen (d.e.).Opprinnelig kapasitet på 800 plasser, men etter at galleriet ble til «II-eren» med 90 plasser, ble setetallet i Grotta redusert til 525.
  • I 1966 ble et nytt kinolokale "Speilet" bygd på nabotomten. Det var tegnet av Aksel Fronth.
  • I 2007 ble "Blå Grotte" pusset opp og ble byens kulturhus.

– Vi har sett på løsninger i Blå Grotte som kan medføre at vi utvider scenegulvet ut i salen ved store oppsetninger, velger en annen seteløsning og hiver mer lys opp i taket. Og lydsystemet kan være verdt en oppdatering etter ti år, sa Heidenstrøm.

Tiltakene

Dette er de anbefalte tiltak politikerne skal se på i formannskap og bystyre:
1. Salen Blå Grotte: Elektronisk akustikk og tilpasninger i salen.
2. Salen Blå Grotte: SLLB-utstyr (lyd og lys).
3. Speilet: SLLB-utstyr (lys, lyd , bilde).
4. Infoskjermer ute og innendørs.
5. Ombygging og ominnredning foajéer m/ café og hovedinngang.
6. Avsatte marginer 20 prosent.

Totalt 35 millioner kroner, inkludert moms, samt 1.000.000 kroner til forprosjektering gjennominvesteringsregimet.

For St.Croix-huset:
1. Nybygd lager sidebygning (50 kvadratmeter).
2. Div. ombygging, herunder hevet tak over scene Store Sal.
3. Mobil utescene (til bruk mange steder i kommunen).
4. Ny løsning scenerigg/teknikk Store sal.
5. Opprusting løst SLLB-utstyr (lys og lyd).
6. Avsatte marginer 15 prosent.

Totalt 10,25 millioner kroner inkludert moms.

Artikkeltags