Gå til sidens hovedinnhold

Politikk handler om hverdagen vår, derfor ønsker jeg å bidra til at flere blir hørt

Artikkelen er over 1 år gammel

Mohamed Amaleti Abdi, Fredrikstad Ap, i serien «Ny posisjon gir makt»: – For meg et det viktig at demokrati gjenspeiler hele befolkningen, at unge og minoriteter får økte muligheter til å delta i beslutningsprosessene. At alle får muligheten til å bli hørt og få delta.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På oppfordring fra Fredriksstad Blad skriver jeg dette innlegget om hva jeg vil bruke den nye politiske posisjonen min til. Jeg brukte valgkampen på å skrive om hvilke saker som er viktig for meg og mitt parti. I denne anledningen vil jeg først og fremst takke alle som stemt på meg og Arbeiderpartiet. Jeg er både stolt og glad for den tilliten innbyggerne i Fredrikstad har vist meg. Jeg vil gjøre mitt aller beste, det er en stor ære for meg å bli folkevalgt i min egen by.

Jeg blir ofte møtt med spørsmålet «hvor kommer du fra?». Da svarer jeg så klart Fredrikstad, den lille verdensbyen. Jeg kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker, heldigvis ble jeg tatt godt imot i Fredrikstad med kjærlighet og varme.

Jeg kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker, heldigvis ble jeg tatt godt imot i Fredrikstad med kjærlighet og varme.

Jeg gikk inn i politikken fordi jeg ønsker et samfunn der fellesskapet stiller opp for den enkelte, og den enkelte gir noe tilbake til fellesskapet. Som folkevalgt vil jeg løfte frem utfordringer vanlige folk opplever i sitt liv. Som politiker mener jeg at min jobb er å lytte til det som virkelig betyr noe for folket og høre hva de er opptatt av – ta deres utfordringer på alvor. Jeg vil ha et levende demokrati hvor alle stemmene blir hørt. Et levende demokrati hvor kvinner blir hørt. Hvor unge blir hørt, hvor eldre blir hørt, hvor minoriteter blir hørt. For meg et det viktig at demokrati gjenspeiler hele befolkningen, at unge og minoriteter får økte muligheter til å delta i beslutningsprosessene. At alle får muligheten til å bli hørt og få delta.

Vi som bor i lokalsamfunnet bør engasjere oss som medborgere. Hver enkelt innbygger kan engasjeres, til å bli en aktiv medborger i sitt lokalmiljø. Jeg kommer til å være en sterk stemme for de svakeste gruppene i samfunnet og en viktig stemme for alle andre innbyggere i Fredrikstad. Kampen for et sterkere fellesskap og et samfunn med små forskjeller og like muligheter blir min største prioritering. For å løse de utfordringer vi står overfor trenger vi et bredere mangfold i politikken, og for å finne de gode løsningene trenger vi engasjement fra flere. Det er først når vi har snittet av befolkningen i politikken (også), at vi finner de smarteste og mest bærekraftige løsningene.

Vi trenger derfor både flere unge og kvinner i politikken. Jeg er heldig som får bo i Norge og er en del av fellesskapet. I Norge har jeg blitt møtt med respekt, omsorg, tillit og kjærlighet og for meg det er viktig å gi noe tilbake. Jeg ønsker å skape en by som er raus, inkluderende og med plass til alle.

Økte forskjeller er urettferdig. Urettferdig for den enkelte som ikke har råd eller mulighet til å delta i samfunnet. Urettferdig fordi familiebakgrunn blir viktigere enn talent når drømmer skal realiseres. Urettferdig fordi økonomien din avgjør om du får god eller dårlig helse. Store forskjeller gir mer fysisk og psykisk sykdom, og tilliten mellom mennesker svekkes. Derfor er jeg helt svært kritisk til det som skjer både lokalt og nasjonalt – nemlig at forskjellene mellom folk øker. At gapet mellom de med mest og de med minst blir stadig større.

Derfor har jeg lyst til å gi et ekstra løft til levekårene til barna som lever fattigdom i Fredrikstad. Økte forskjeller mellom mennesker utgjør den største trusselen fordi det å leve i fattigdom fører til sosiale problemer, utenforskap, kriminalitet og håpløshet med tanke på fremtiden.

Vi må løse samfunnets store problemer i fellesskap. Jeg er så glad for å få plass oppvekstutvalget, jeg brenner for saker som omhandler barn og unge. Samtidig er jeg veldig opptatt av en verdig eldreomsorg og nok ansatte på jobben hele tiden. Det er våre eldre som har bygget landet vårt og den gode velferdstjenester vi har i dag.

Nå er jeg lærling som helsefagarbeider i en av byens sykehjem, der jeg daglig ser utfordringer som knyttet til kunnskap og ressurser i eldreomsorg. Vi har et forbedringspotensial!

Jeg er også veldig opptatt integreringspolitikken som er den best medisinen mot utenforskap. Vi må rekruttere og følge opp mennesker som ønsker å bidra til vårt samfunn. Det er viktig å gi til folk muligheten til å bidra i fellesskapet.

Inkludering skjer der vi er, i lokalsamfunnet, om det er i butikken, på kafeen, i nabolaget, i idrettslaget og ikke minst i frivillige organisasjoner. Lokalsamfunnet som helhet er den viktigste faktoren for å lykke med integreringen. Dette er vårt felles ansvar. Jeg mener selv at alle må bidra. Både deg og meg.

For å legge et godt grunnlag for å lykkes med dette er vi avhengige av at vi politikere forstår og tar vårt ansvar når det kommer til å skape et godt debattklima. Vi må slutte å krisemaksimere, vi må slutte å skremme hverandre, vi må slutte å generalisere negativt og vi må slutte å snakke om oss og dem. Vi er et vi. Og vi er alle mennesker.

Vi må sette hensynet til hele befolkningen foran vårt eget ønske. Ikke minst må vi være ærlige. Ærlige om hva som bekymrer oss og ærlige om hva vi sier. Derfor er det viktig at vi politikere må samler oss på tvers av politiske uenigheter.

Ny posisjon gir makt

Kommentarer til denne saken