Undertegnede ser at varslersaken i Fredrikstad har fått flere helsiders dekning i Fredriksstad Blad. Sentralt i dekninga står uttalelser fra advokat Arild Karlsen, som kommer med sterke synspunkter på håndteringa av prosessene som nå skjer, i etterkant av varslingssaken.

Karlsen viser til at en setterådmann, Nils Holm, har fått i oppdrag å håndtere krav om oppreisning og erstatning. Samme Holm visste ikke at kommunen hadde fått 500.000 i bot fra politiet, for å ha brutt lovverket. Og advokat Karlsen kaller det hele en skinnprosess. Karlsen refser også politikerne, og deres totale ansvarsfraskrivelse.

I den sammenheng vil undertegnede minne om varslingssaken fra Hvaler, hvor en helsefagarbeider varslet om mobbing, trakassering, diskriminering og overgrep 09.08.2018. Etter snart tre år flyter den saken «i vannskorpa» i Hvaler kommune.

I saken fra Hvaler, som undertegnede har fulgt som fullmaktshaver og varsler, ble varsler lovet en god og grundig behandling av hele saken, av rådmann Dag W. Eriksen. Det første rådmannen så gjorde, var å sette en omvarslet person i sin stab til å behandle hele saken.

Det ble en traumatisk opplevelse for varsler, som følte seg totalt overkjørt, og opplevde saksbehandlinga som avhør i en form som minnet om politiavhør. Underveis måtte undertegnede bryte inn, og erklære rådmannen for inhabil.

Derfor ble ordfører Eivind N. Borge varslet, og han lovet også en grundig behandling av saken. Det medførte at en setterådmann fra Sarpsborg skulle avklare habilitetsforholdet jeg satte i tvil. I første møte med setterådmannen, som ikke var rådmann, men vikar, fikk jeg inntrykk av at alt vi opplevde var en skinnprosess.

Og det viste seg ved konklusjonen fra setterådmannen og kommuneadvokaten i Sarpsborg, at ingenting av det som ble påpekt av oss underveis, ble hensyntatt. Samtidig følte vi oss overvåket, siden rådmannen var til stede da vi skulle i møte.

Vi tenkte umiddelbart at han kom med føringer til setterådmannen. Det som var ubegripelig for undertegnede, var at rådmannen som skulle få avklart sin habilitet, opptrådte som om han var habil. Han var, etter mitt syn, en vaktbikkje for setterådmannen.

Så til det advokat Karlsen kommer med som kritikk av politikerne.

Her på Hvaler, ble vi lovet at arbeidsgiverutvalget skulle evaluere setterådmannens behandling og konklusjon, og melde tilbake til oss etter at konklusjonen forelå. Til dags dato har vi ikke hørt noe ifra arbeidsgiverutvalget, selv om vi har purret på en tilbakemelding.

Derfor er jeg enig med Karlsen i at politikervegring er et problem. Det grunnleggende ansvaret politikerne har, som de kanskje ikke har tatt inn over seg, er at de har et arbeidsgiveransvar overfor rådmannen og hans stab. Dog skal de ha at de avsatte rådmannen på dagen.

Jeg vet ikke om dette er et fenomen som kun gjelder i nedre Glomma-regionen, eller om det er mer utbredt. Uansett har vi, som varslere, sett oss nødt til å varsle kontrollutvalget i Hvaler kommune, som har felles sekretariat med Fredrikstad.

Det foreløpige svaret derfra er at kontrollutvalget tar saken, og at kontrollutvalget lenge har vært klar over at det er en risiko forbundet med å overlate varslingssaker til et internt varslingsutvalg.

Derfor blir det spennende å se hva kontrollutvalget kommer frem til i sitt møte 20. mai.