Politikerne sa ja til kreativ Bjølstad-løsning: - Ulovlig, sier administrasjonen

Fredrikstad-politikerne sa ja til at en utbygger kan bygge ut friområdet sitt på Bjølstad mot at kommunale Bjølstadparken blir friområde. - Ulovlig, sier arealplanleggerne - og fylkeskommunen protesterer.