Gå til sidens hovedinnhold

Politikerlønn som fortjent?

Artikkelen er over 2 år gammel

– Rødt mener at politikere skal speile befolkningen, derfor ønsker vi at også lønna skal følge dette. Da kan vi ikke ha politikere som sakte, men sikkert, nærmer seg millionlønn, skriver 1.-kandidat Hannah Berg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I siste møte i bystyret før sommeren stemmer politikerne for nok en lønnsforhøyning. Anbefaling fra komiteen er å øke lønna i 100 prosent stilling fra 763 000 til 788 000 norske kroner. Dette tilsvarer en økning på 3,2 prosent som er det samme som gjennomsnittet i kommunal sektor fikk ved lønnsoppgjøret i år.

Politikere og ledere i offentlig forvaltning gjør en viktig jobb for fellesskapet, og fortjener kanskje mer enn andre for ugunstig arbeidstid og mye ansvar? Høyres ordførerkandidat Truls Velgaard svarer Demokraten at 763 000 var en passelig lønn nettopp på grunn av det ansvaret politikerne har.

Ja, det er et stort ansvar å være politiker og det krever mye arbeid utenom normal arbeidstid. Heldigvis tar man sjeldent avgjørelser alene i politikken. Gjennom den parlamentariske styringskjeden er mye av politikkområdet overført til administrasjonen. Der forberedes mange av sakene og administrasjonen har også ansvaret for å gjennomføre og følge opp de vedtakene politikerne fatter. I teorien har politikerne et ekspertpanel å lene seg på når det skal fattes vedtak. I tillegg har de fordelen av å være mange. Det er tross alt 53 folk i bystyret som skal ta avgjørelsene sammen. Det å være flere om en avgjørelse er en trygghet som jeg vet mange i offentlig sektor bare kan drømme om.

Det gjør noe med politikken når lønnsnivået nærmer seg det dobbelte av en vanlig lønn, slik som på Stortinget.

For det er også et stort ansvar å være eneste sykepleier på sykehjemmet en lørdag kveld med hovedansvar for medisiner og helsen til kanskje 30–40 pasienter. Det er et kjempeansvar å være assistent alene på nattevakt på en bolig med brukere med store helseutfordringer. Det er et kjempeansvar å være på vakt i ambulansen, eller brannvesenet. Og det er et stort ansvar å jobbe i psykiatrien de dagene det ikke kommer nok folk på jobb, og de dagene er det mange av. Det er et kjempeansvar å arbeide i barnevernet eller på NAV fordi dine handlinger får direkte konsekvenser for de menneskene du har foran deg der og da. De folkene som arbeider i denne delen av offentligheten har som regel en årslønn mellom 400 000–500 000, med full ansiennitet. Altså etter 16 lange år i arbeidslivet.

Jeg skal ikke si hvilke jobber eller verv som har størst grad av ansvar, og vet at ansvar kommer i mange former. Men om ansvar skal ligge til grunn for lønn, ja da burde kanskje de ansatte i helsevesenet, brannvesenet og politiet vært bedre lønna også?

Rødt mener at politikere skal speile befolkningen, derfor ønsker vi at også lønna skal følge dette. Da kan vi ikke ha politikere som sakte, men sikkert, nærmer seg millionlønn, verken i kommunen eller på Stortinget. Det gjør noe med politikken når lønnsnivået nærmer seg det dobbelte av en vanlig lønn, slik som på Stortinget. I fjor var gjennomsnittslønna i Norge på 547 200, i kommunalforvaltningen var snittlønna 498 480 (tall hentet fra SSB). Sett ut ifra dette er verken 550 000 eller 580 000 en dårlig årslønn.

Hvorfor setter Rødt dette på dagsorden? Fordi ei krone er, og blir, ei krone. I et kommunebudsjett hvor dagtilbud og sykehjem er truet av nedlegging fordi det mangler noen hundre tusen kan man ikke ta politikerlønningene ut av budsjettet. Når kommunene opplever ansettelsesstopp, så har det noe å si hva kommunaldirektørene tjener. Noen hundre tusen er ikke mye i det store bildet, men det kan være det ekstra årsverket som gjør hverdagen i hjemmetjenesten litt bedre. Det kan være den ekstra spesialpedagogen skolen så sårt trenger. Det kan være den deltidsstillingen som gjør at fritidsklubben kan holde åpent hver uke og ikke bare en gang i måneden.

Les også

Så mye vil trolig Fredrikstad-politikerne som blir valgt til høsten få i betaling

Kommentarer til denne saken