Ille er det å være vitne til at «Helene» ennå ikke har fått behandlet sin varsling om ulovlig gjengjeldelse fra kommuneledelsen. Dette er besynderlig. Helt siden mai 2019 har «Helene» med bistand av sin advokat meldt varsel om ulovlig gjengjeldelse. Hva er det som gjør at kommuneledelsen fra sitt bord ikke tar saken opp til en endelig avgjørelse? Er ikke kommunedirektør og hennes delegerte myndighet klar av hvilke lovverk som hviler på lovanvendelsen i Arbeidsmiljøloven? Det er både trist og oppsiktsvekkende å se hvordan «Helene»s sak blir trenert uten et endelig svar kommer fra kommuneledelsen.

Sjøl sto kommunedirektøren fram i et intervju av Fredrikstad Blad, og ga svar slik, «saken avgjøres så raskt det er praktisk mulig». Diffuse ytringer ble besvart – det er en «del av en helhetlig behandling», «det ønskes å komme frem til det en samlet løsning». Det lå en forventning om at saken var aktiv og at det skulle bli en sluttstrek på det hele.

Men så enkelt var det visstnok ikke. Frem til nå har det gått mange måneder siden offentligheten fikk sitt siste innblikk i saken. Og nå forteller Fredriksstad Blad igjen at saken til «Helene» står på stedet hvil. I februar fikk kommunen ny varslingsordning - etter omstridt behandling ble det etter finpussing av utkast og punkter for styrking av varslingsvernet politisk godkjent. Firmaet BDO har tatt over for å ordne biffen, de skal være kommunens eksterne varslingsorgan, og overvåke og rettlede kommunen fra feiltrinn i varslingssaker.

Å vente så lenge på endelig behandling av saken er uhørt, brudd på lovverk, ikke annet enn en stor belastning for varsler.

Men, hva skjer i praksis? Taushet og trenering er og blir den gamle ukulturens varemerke når ansatte tør å stå opp mot urett av kritiske arbeidsforhold og bakstreversk ledelse. I saken hennes ligger det bevislig dokumenter nok til å fylle en ringperm. I den står alt som er verdt å vite om sakene «Helene» og hva de ansatte har måttet gjennomgå ved den varsling som har pågått over lang tid i systemet. Det er så overbevisende at vi lekfolk sier «nok, er nok».

Sånn som vi forstår saken, er det to mulige utfall som begge til syvende og sist vil ende i retten. Dersom kommunen fortsetter å forholde seg taus vil «Helene» og hennes advokat, som tidligere varslet innen en gitt tidsfrist, gå til rettslige skritt mot kommunen. Alternativet er om kommunen gir avslag på varslet om ulovlig gjengjeldelse. «Helene» vil da uansett gå rettens vei. Uavhengig av dette er det ille at en så betent sak ikke er håndtert raskere, og man må ty til rettssak mot kommunen. Å vente så lenge på endelig behandling av saken er uhørt, brudd på lovverk, ikke annet enn en stor belastning for varsler.

En slik personalpolitikk kan ikke politikere og administrasjonen være bekjent av. Som vi har understreket, er ansatte som varsler verken bråkmakere eller kverulanter.

Når de først tør å føre saker om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin, er det i sannhet noe som må gjøres i praksis for arbeidsmiljøet og at de ansatte skal kunne gjøre den gode jobben som kreves.

De som er ansatt som ledere fra bunn til topp, er helt og fullt ansvarlige til å følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven § 2-5 er tydelig på at gjengjeldelse er ulovlig. Der står det ordrett hvilke rettigheter som er bestemt.

I dette tilfellet bør politisk folkevalgte ta affære, og skjære igjennom sakens status, og få den aktivisert snarest for endelig løsning. I så måte oppfordrer Rødt Fredrikstad til at det blir gjort en instruksjon overfor kommunedirektør i denne sak.