Det melder NRK Oslo og Viken, som først omtalte nyheten.

Politikerne som ikke har lederverv får altså 3.384 kroner i møtehonorar, samme hvor mange minutter eller timer møtet tar.

Fylkeskommunen opplyser til NRK at godtgjøringen på 3.384 kroner for hvert møte gjelder for alle møter i fylkestinget og underkomiteer.

Politikere med heltidsverv har årslønn, og får ikke møtegodtgjørelse i tillegg.

NRK har gjennomgått opptak fra møtene, som viser at «rekorden» for det korteste møtet var i finanskomiteen 22. september.

Da var møtet på teams og tok kun fem minutter.

Med et honorar på 3.384 kroner for et fem minutter langt møte, tilsvarer det en timelønn på 40.000 kroner, skriver NRK. Og om politikerne har flere møter på den samme dagen, får de dessuten betalt for hvert møte.

Det er fylkespolitikerne selv som har vedtatt ordningene.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Rune Fredriksen, sier til NRK at «reglene er ikke tilpasset den virkeligheten vi bruker dem til», og åpner i artikkelen for endringer mot slutten av valgperioden.

Fredriksen viser også til at godtgjørelsen skal dekke forberedelser, befaringer og etterarbeid. Han påpekte også at utvalget ikke så for seg så korte møter da reglene ble bestemt.