I begynnelsen av oktober offentliggjorde Politidirektoratet (POD) at de hadde bestemt seg for å legge hovedsetet til det nye politidistriktet på Grålum, i stedet for Lillestrøm eller Ski.

Siden den gang har innstillingen fra POD vært ute på høring, og det er en rekke etater som har uttalt seg i forbindelse med lokaliseringen av hjertet i det nye politidistrikter, som er en realitet fra nyttår.

Grålum og Drammen vraket

Tidligere i dag meldte avisa Romerikes Blad på Lillestrøm at POD hadde vraket Grålum som hovedsete for Øst politidistrikt.

SA har fått bekreftet fra flere kilder at POD i dag offentliggjør Ski som nytt hovedkvarter.

Klokka 11.30 offentliggjorde POD de nye hovedsetene:

 • Øst PD: Ski
 • Finnmark PD: Kirkenes
 • Troms PD: Tromsø
 • Nordland PD: Bodø
 • Trøndelag PD: Trondheim
 • Møre og Romsdal PD: Ålesund
 • Vest PD: Bergen
 • Sør-Vest PD: Stavanger
 • Agder PD: Kristiansand
 • Sør-Øst PD: Tønsberg
 • Oslo PD: Oslo

Politidirektoratet har dermed endret konklusjon i to politidistrikter som følge av høringsinnspill og eget arbeid med å kvalitetssikre opplysninger, melder POD på sine nettsider.

I tillegg til at Grålum nå er vraket til fordel for Ski, er det besluttet at hovedsetet i Sør-Øst blir lagt til Tønsberg, og ikke Drammen som tidligere foreslått.

Redegjør senere i dag

- Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger. Jeg vil takke alle som har bidratt med gode høringsinnspill. Vi har vurdert samtlige grundig og systematisk. Høringsrunden har bidratt til bedre og mer velfunderte beslutninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til politi.no.
 

Politidirektør Odd Reidar vil klokka 13.00 i ettermiddag redegjøre for beslutningen om valg av hovedseter for de 12 nye politidistriktene på en pressebrifing i PODs lokaler i Oslo. Selve offentliggjøringen vil skje noe tidligere i dag.

Da POD offentliggjorde sitt valg av nytt hovedsete i oktober, uttalte politimester i nåværende Østfold politidistrikt, Steven Hasseldal, at han ikke var overrasket over valget, men at han ikke torde slippe jubelen løs før beslutningen er endelig.

Noe den altså blir i dag.

Hasseldal ble i forrige måned utnevnt som politimester i Øst politidistrikt fra 1. januar.

Akershus har mobilisert

I de to siste månedene har det vært en viss mobilisering på Lillestrøm og Ski for å få POD til å gjøre om på sin beslutning om hvor det nye hovedsetet skal ligge.

Da POD innstilte Grålum som selve hjertet til det nye politidistriktet la de ikke skjul på at det er små forskjeller mellom de tre alternativene, men oppsummerte at Sarpsborg etter en samlet vurdering er det best egnede som administrasjonssted i det nye politidistriktet.

- Sarpsborgs utslagsgivende fortrinn er vurderingene av politihusenes/operasjonssentralenes egnethet og gjennomføringskostnader, skrev POD i sin innstilling.

Politi for 600.000 personer

Det nye hovedkvbarteret på Ski skal blant annet huse Øst politidistrikt operasjonssentral, som innad i politiet omtales som hjertet i et hvert politidistrikt, blir lagt til Grålum, og hvor rundt 600.000 innbyggere skal betjenes.

Politihuset på Grålum ble tatt i bruk vinteren 2014 og omtales som å ha Norges mest moderne operasjonssentral.

Ifølge politidirektoratet vil valget av hovedsete ha liten eller ingen betydning for folk flest. Funksjonene som skal ligge i hovedsetet er i stor grad "stedsuavhengige" og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av politiets tjenester. Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skal skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens politistasjoner og lensmannskontor.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård understreker at beslutningen om hovedsetene heller ikke betyr at alle fagmiljøer skal samles et sted i distriktet.

- Hvilke fagmiljøer som skal ligge hvor, vil bli klart gjennom lokale prosesser ledet av den nye politimesteren. Det er et mål å ta hele politidistriktet i bruk, sier Humlegård til politi.no.

Dårlig faktagrunnlag

– Det var jevnt mellom alternativene i Øst politidistrikt i forkant av høringsrunden, spesielt mellom Sarpsborg og Ski. Med valg av Ski styrker vi muligheten for å få med personer fra hele distriktet til hovedsetet. Dette er spesielt viktig for operasjonssentralen i et stort distrikt med mange hendelser, skriver politiet i et dokument publisert på egne nettsider.

– Vi har også avdekket svakheter i faktagrunnlaget knyttet til bemanningsgrunnlaget. Dette har gjort Sarpsborg til en dyrere løsning enn først antatt. Samtidig har byggekostnadene ved Ski blitt vurdert lavere, heter det vidre.

Utfordringer rundt samlokalisering med 110- og 113-sentralene har også blitt vektlagt. Dette har også styrket Ski.