Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST

Av

Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST.