Sigve Bolstad, leder av for Politiets Fellesforbund (PF), hevder i siste utgave av Politiforum at på punktet om å styrke nærpolitiet har publikum blitt holdt for narr. De mener at den organiseringen og utviklingen vi har sett, ikke har brakt politiet nærmere publikum.

Jeg tror flere av oss som bor her i Fredrikstad kan si oss enig med lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. Politiet her i distriktet har aldri hatt dårligere kontakt med publikum enn nå. Jeg klandrer ikke tjenestepersonene. Dette er et ansvar ledelsen i distriktet sitter alene med. Det handler om holdninger ikke penger.

For å bevise tilstanden vi er kommet i vet jeg at klager innsendt til politiet ikke blir tatt på alvor. Øst politidistrikt behandler fortsatt klager som kom inn i 2019. Det vil si at du kan påregne nærmere et års behandlingstid, hvis du klager på forhold knyttet til politiet i distriktet du bor i.

For en del år siden var ikke straff og kontroll hovedfokuset. Det var rom for skjønn og tid til lokal integrering. Det virker som reformen av politiet ikke har dette i seg lenger.

Jeg er redd for at de grunnprinsippene som norsk politi hadde er blitt betydelig svekket, i løpet av de siste par årene. Vi hadde et relativt velfungerende politi her i distriktet. Reformen skulle gjøre at vi fikk videreutviklet det gode politiet vi hadde. Istedenfor har vi fått en copy/paste-reform designet etter en forretningsmodell. I dag er det oppklaringsprosenter og saksbehandlingstid i straffesaker som gjelder.

Jeg har sett innholdet i noen av klagene. Det er alt fra klager på enkelte tjenestepersoner til saksbehandling i straffesaker. Det er forhold som antyder at politiet i distriktet ikke forholder seg til de forpliktelsene de har i forhold til den Europeiske menneskerettskonvensjonen. Hvis vi hadde vært i nærheten av å ha et nærpoliti hadde de ikke brukt nærmere et år på å svare på klager fra publikum.

Jeg tror at denne overgangen til et politi som er drevet etter en design av en forretningsmodell, forårsaker for mange kontrollskader. Det virker som ingen i politiet er interessert i så snakke om dette.

Det er politiets oppgave i samhandling med resten av samfunnet å sørge for trygge omgivelser. For en del år siden var ikke straff og kontroll hovedfokuset. Det var rom for skjønn og tid til lokal integrering. Det virker som reformen av politiet ikke har dette i seg lenger. En av de viktigste oppgavene til politiet bør være å bygge opp tilliten de har blant publikum. Folk flest har ikke treffpunkt med lokalt politi, som har innvirkning i særlig grad på deres liv. Det er derfor klokt å høre på dem som har slike møter med politiet. Det er beklagelig å se at Øst politidistrikt ikke prioriterer dette i større grad.

Les også

Anders Strømsæther (52): – Jeg synes det er vanskelig å tie når jeg er uenig i noe