Rekordmye menneskesmugling via Østfold i fjor

Bevæpnet politi på Svinesund

Bevæpnet politi på Svinesund Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Som en konsekvens av fjorårets flyktning- og asylstrøm til Norge, avdekket Østfold-politiet også rekordmye menneskesmugling.

DEL

Rundt 31.000 asylsøkere og flyktninger kom i fjor til Norge. 4.190 av dem kom inn i landet via grenser som Politiet i Østfold har ansvaret for. 3.324 av disse kom i månedene september, oktober og november, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

I forbindelse med flyktningstrømmen avdekket også politiet rekordmye menneskesmugling via grenseovergangene i Østfold.

I 2015 opprettet Østfold-politiet til sammen 59 saker som omhandler menneskesmugling. 29 av sakene stammer fra de tre nevnte månedene da flyktning- og asylstrømmen var størst i fjor høst. Dette innebærer at politiet i Østfold avdekket godt over halvparten av menneskesmuglingssakene her i landet, som i følge P4 utgjør til sammen 103 saker og som på landsbasis utgjør en økning på 119 prosent.

- Det vi har sett er at det er en betydelig økning i antall anmeldelser. En vesentlig del av sakene som er anmeldt, er i Østfold politidistrikt, sier Astrid Borge, seksjonssjef i seksjon for straffesaker i Politidirektoratet, til NTB.

Antall menneskesmuglingsaker i Østfold var i fjor nesten dobbelt så mange som det tidligere toppåret 2011, da det ble avdekket litt over 30 slike saker.

Lite organisert smugling

Politidirektoratet tror økningen av slike saker har sammenheng med flyktningstrømmen til Europa og Norge. Det kom 31.145 asylsøkere til Norge i 2015. Det er umulig å tallfeste hvor mange av disse som er blitt smuglet inn i landet, ifølge Politidirektoratet.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen, mener menneskesmugling er «vår tids slaveri».

- Det er bra at flere saker blir anmeldt. Menneskesmugling, tvangsarbeid og organisert kriminalitet henger sammen. I statsbudsjettet for 2016 er det satt av midler til døgnkontinuerlig bemanning på Svinesund og Ørje. Denne forsterkede grensekontrollen vil gjøre det vanskeligere å smugle folk over grensen, sier Elvenes til NTB.

Leder for Felles kriminalenhet i Politiet i Østfold, Tom Erik Guttulsrød, opplyste da politiet la fram statistikk for fjoråret tidligere denne uka, at det er svært få av sakene fra Østfold som dreier seg om organisert menneskesmugling.

- De aller fleste sakene dreier seg om simpel menneskesmugling. Det kan være at noen har hjulpet familiemedlemmer eller andre inn i landet, men det er like fullt straffbart, sa Guttulsrød.

Opprettholder grensekontrollen

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) påpeker at også folk som kjører andre over grensen uten mål om økonomisk vinning kan bli anmeldt for menneskesmugling. De ønsker seg et romsligere regelverk som ikke straffer folk som vil hjelpe flyktninger, melder NTB.

Norske myndigheter har besluttet å opprettholde den utvidede grensekontrollen som ble innført i høst.

– Selv om grensene til Norge er åpne, gjennomføres det også grensekontroller ellers i året, men det ble gjennomført ekstra mange i september, oktober, november og desember. Vårt inntrykk er at publikum setter er positive til slike kontroller, sa Guttulsrød.

Det er i forbindelse med slike kontroller mye av menneskesmuglingen ble avdekket.

Artikkeltags