Torsdag i forrige uke hadde 27-åringen lansering av sin poesi – og første bok «Dråper av mitt blod» – under Litteraturuka i Sarpsborg.

Skjellsord

– Jeg har flerkulturelle røtter fra og tilhørighet til eldre minoritetskulturer som både den samiske, den jødiske og den reisende kulturen på morssiden. Ifølge gamle rettsdokumenter har folk fra min slekt blitt dømt i forbindelse med trolldomsprosessene i Hedmark på 1600-tallet. Våre nasjonale minoritetskulturer har vært forfulgt, diskriminert og utsatt for folkemord, og da jeg gikk på skolen i Fredrikstad kan jeg huske at andre kulturtilhørigheter og seksuelle legninger ble brukt som skjellsord, sier Elise Embla Scheele.

Og legger til:

– Det handler om hvilke holdninger vi lærer våre barn og hvilket samfunn vi vil skape.

Norrøn mytologi

Hennes poesi og bilder er fulle av kraftfulle anslag; her er referanser til både samisk folklore, norrøn mytologi og eksistensialisme; eller på «godt norsk»; hvordan det er å være menneske på denne kloden, med alt det bærer med seg av utfordringer, sorg og tap, men også nærheten til natur, dyr, venner og kjærlighet. Elisa Embla, oppkalt etter det kvinnelige urmennesket i norrøn mytologi, navngitt fra sin far, har hatt noen runder i livet som skinner igjennom i hennes billedkunst og poesi:

Kjære Jord

Jeg bøyer meg i respekt.

Som et gresstrå for vinden.

Jeg holdes oppe av deg.

Jeg har mine røtter i deg.

Uten deg er jeg intet.

(...)

Jeg er én av mange,

og vi bryter hverandre ned,

for å bygge opp oss selv.

Nomadiske røtter

Selv om budskapet kan synes tungt er det mye livsglede og positivitet i Elise Emblas verk. Hennes billedkunst er preget av et sterkt, grafisk håndlag, med stødig komposisjon og fargevalg, med referanser til både samisk førkristne og kirkelige epoker. Hennes poesi er varsom, men likevel rett til poenget.

Opplevelsene med å ha blitt oppfattet som «annerledes» har gitt henne en kreativ grobunn innenfor både poesi, litteratur og billedkunst. Den 27-årige kunstneren har en allsidig studiebakgrunn innenfor design og håndverk på videregående i Fredrikstad, brukskunst (på samisk «duodji») i Kautokeino og landbruksskole i Aurland.

Hennes foreldre driver Galleri Stallen i Scheele-gården i Gamlebyen i Fredrikstad:

 – Jeg trådte mine barnesko i et kunstgalleri og er vokst opp med kunst og kunstnere, forteller hun.

I dag er hun, ved siden av kunsten, involvert i reindrifta i Karasjok, sammen med sin samboer som er representant for Flyttsamelista på Sametinget.

Den såkalte «fornorskningen» i regi av den norske regjeringen eller «assimileringspolitikken» –   mot urfolk og nasjonale minoriteter, er et tema Elise Embla også berører i sitt forfatterskap. Hun trekker linjer til dagens flyktning- og asylpolitikk.

Demonstrasjoner

– Det er en skremmende utvikling. Jeg leser at Fredrikstad har vært åsted for nazistiske demonstrasjoner i det siste, og jeg fatter ikke at de skal ha lov til å benytte seg av våre gater for å spre sitt hatefulle budskap – som setter barn, unge og voksne i fare. De benytter norrøne symboler, som jeg mener er et grovt misbruk av denne gamle kulturarven. Vikingene reiste jo over store deler av verden, drev med internasjonal handel og tok med seg både folk, varer og kulturimpulser hjem til Skandinavia. I oppveksten ble jeg tatt med rundt til de mange fortidsminnene i Østfold, som gravhauger, steinsirkler og ekelunder – steder som har blitt ansett som hellige plasser fra tusenvis av år tilbake i tid. I lys av den historiske forfølgelsen og stigmatiseringen som landets minoritetskulturer har vært utsatt for, særlig med tanke på andre verdenskrig, bør det norske samfunnet kunne se seg tilbake for å unngå å gjenta sine feilsteg, avslutter 27-åringen.