Jeg leser på Fredriksstad Blad at Sylvi Listhaug var i byen vår lørdag ettermiddag. Til avisen uttaler Frps nestleder at hun anbefaler Fredrikstad kommune å søke om statlig finansiert eldreomsorg og hun uttaler også at hun er urolig for at Fredrikstad bygger sykehjemsplasser med den ene hånden og river ned med den andre hånden.

Jeg kan skjønne at Listhaug er urolig for det, men, og det er et men her slik jeg har forstått det: Emil Mørchs minne stenges på grunn av økonomi, størrelse på bygget og tilstandene på byggene. Det vil koste kommunen mye å sette i stand byggene og lokalene til 2019 standard og den standarden som kreves for at sykehjemmet skal være oppe å gå igjen. Jeg vet at Frp i Fredrikstad stadig har uttalt seg om Mørchs minne og at de gjerne vil opprettholde plassene som er her på sykehjemmet. Det jeg lurer på da, er følgende: Hva tenker dere å gjøre med bygningsmassene som står her? Og hva tenker dere om sykehjemsplassene som straks står klare på Østsiden?

I samme artikkel på Fredriksstad Blad hvor de intervjuer Listhaug, står det også: Fredrikstad får imidlertid en tilvekst på 18 sykehjemsplasser når Østsiden tar i bruk 48 nye plasser, dette er også et prosjekt som, slik jeg har forstått tallene som ble presentert i avisen, kostet 20 millioner mindre enn det som først var budsjettert.

Samtidig så har kommunen også revet ned et sykehjem på Gressvik som lå på Ørebekk, her jobber også kommunen med å bygge opp ett nytt sykehjem som skal settes i gang i løpet av høsten, det er et krav fra Husbanken om at kommunen får satt i gang prosjekt nye Onsøyheimen før julen 2019. Når nye Onsøyheimen står ferdig, så vil kommunen, slik jeg har forstått tallene som presenteres i avisen, sitte med 120 nye sykehjemsplasser i et nytt moderne, flott og nyoppdatert bygg i forhold til Emil Mørchs minne som har gjort sitt og er utdatert og gammelt i forhold til de nye byggene som nå kommer rundt omkring i kommunen.

Ja, vi river ned og bygger ned sykehjemsplasser, men vi bygger også opp med nye flotte og moderniserte sykehjemsplasser med nåtidens krav om standard og muligheter for de eldre som skal bo her.