Planlegger nye forretnings- og kontorbygg rett ved Østsiden storsenter

På Sorgenfri, rett ved Østsiden storsenter, planlegges det å sette opp to bygg med forretning, kontorer og tjenesteytring på til sammen mer enn 8.000 kvadratmeter.