Plan­leg­ger ho­tel­let på Sand med 20 eta­sjer: – Tror Fyl­kes­man­nen stop­per den­ne byg­ge­sa­ken

Hva­ler kom­mu­ne er orien­tert om at ho­tel­let ved Sand på Spjær­øy blir plan­lagt med rundt 20 eta­sjer.