Nå har retten satt et endelig punktum for konflikten.

Det var i 2019 at restauranteier Jan Bergmann Johansens gamle firma sa opp franchiseavtalen med Pizzanini-kjeden for å satse på sitt eget konsept på Fisketorget. Han mente at avtalen med pizzakjeden var for dyr og at det ville være mer lønnsomt å drive for seg selv.

Året etter åpnet restauranten Bergmanns i de samme lokalene.

Men Pizzanini-eier Per M. Hjelde likte dårlig måten det hele skjedde på – og mente blant annet at Bergmann Johansen brøt et konkurranseforbud da han åpnet ny restaurant.

Tapte i to rettsrunder

At Bergmann Johansen også tok med seg, og attpåtil merkevareregistrerte, Blegen, som gjennom en årrekke hadde vært Pizzaninis mest solgte – og kanskje byens mest kjente – pizza, falt også Pizzanini-gründeren tungt for brystet.

Hjelde mente nemlig at Blegen var deres og at den ble skapt da Pizzanini ble drevet i egenregi. Bergmann Johansen mente på sin side at den ble til under drift av en franchisetager – og at varmerket derfor ikke er Pizzanini sitt.

Det hele endte med et søksmål fra Hjelde for brudd på konkurranseforbud. Han krevde også merkevareregistreringen av Blegen kjent ugyldig og erstatning for avtalebrudd fra Bergmanns side.

Men i tingretten var det Bergmann Johansen som vant frem på alle punkter. Saken ble anket videre til lagmannsretten, som nå også konkluderer med full seier til Johansen.

Etter en samlet vurdering mener lagmannsretten at franchiseforholdet mellom partene var avsluttet da Bergmann Johansen startet ny virksomhet – og at han derfor ikke brøt noe konkurranseforbud.

– Tullete søksmål

Hva gjelder varemerket Blegen, faller også lagmannsretten ned på at Pizzaninis krav om å få overført den registrerte varemerkeretten til Blegen, eller å kjenne registreringen ugyldig, ikke kan tas til følge.

Lagmannsretten mener heller ikke det er grunnlag for å ilegge Johansen et erstatningsansvar overfor Pizzanini i forbindelse med brudd på avtalen.

Bergmann Johansen er fornøyd med at han også i lagmannsretten er blitt hørt.

– Som jeg nevnte for FB tidligere, så mener jeg dette var et tullete søksmål da vi faktisk var enige om en avslutning og minnelig løsning. Vi betalte faktisk franchiseavgift til Hjelde vesentlig lenger enn den tiden vi hadde Pizzanini-skiltene på veggen, sier Bergmann Johansen i en kommentar til FB.

Han mener at Pizzanini ikke kan ta på seg æren for Blegen.

– Når det gjelder Blegen ble denne laget av en franchisetager, og tilhører derfor franchisetageren, og ikke Pizzanini. Vi gjorde også Pizzanini oppmerksomme på at vi hadde varemerkeregistrert dette uten at Pizzanini den gangen mente at varemerket tilhørte dem, sier han.

– Alle som har hørt Blegen forbinder varmemerket med Pizzanini. Jeg står fast ved at det er vårt varemerke, svarer Hjelde.

Fortsatt uenige

Hjelde legger naturligvis ikke skjul på at han er uenig i dommen.

– Jeg mener fortsatt at Bergmann Johansen har opptrådt illojalt, sier Hjelde til FB.

Han tar rettens konklusjon til etterretning, men vil verken svare ja eller nei på om Pizzanini også kommer til å ta i bruk Blegen på sin pizza i fremtiden. I dommen heter det nemlig at «lagmannsretten ikke har tatt stilling til om Pizzanini kan ha rett til å bruke Blegen-navnet.

Grunnet konflikten har pizzaen den siste tiden bare blitt kalt «Byens beste» ved Pizzanini-restauranten i gågata.

– Jeg mener i alle fall at jeg har rett til det. Men jeg er usikker på om jeg orker å rippe mer opp i denne konflikten nå. Skal vi ta i bruk Blegen-navnet igjen, så skal jeg ha det skriftlig fra patentregistret at jeg kan gjøre det, sier han.

– Fortsetter som før

Han mener uansett at utfallet av konflikten ikke vil få innvirkning på restauranten, som gjenåpnet i de gamle Verdensspeilet-lokalene i gågata i november i fjor.

– Blegen eller ikke, vi mener uansett vi har byens beste pizza. Så vi kommer til å fortsette som før, sier han.

Bergmann Johansen antyder på sin side at hele bakgrunnen for søksmålet fra Hjelde var å tappe konkurrenten for midler.

– Det blir selvfølgelig spekulasjoner fra min side, men jeg har lurt på om dette var en måte å tappe Bergmanns AS for midler for å forsøke å ødelegge for en konkurrent, sier han.

– Det er bare tull. Det var en konflikt som endte i retten. Konflikter koster penger og der er vi, sier han.

Pizzanini AS ble i tingretten dømt til å betale Bergmanns AS og Bergmann Johansen sine sakskostnader på rundt 1,1 millioner kroner. For saken i lagmannsretten må de ut med 700.000 ekstra i sakskostnader.