Ser frem til at Kalnes blir utvidet

60-årsjubilant Sissel Hagen har en krevende jobb som avdelingssjef for SØs akuttmottak på Kalnes. Men hun har ingen planer om å ta tidligpensjon.