Nr. 54 på Maktlisten

Slik har vi jobbet med Maktlisten

Om David M. Tehrani:

  • Bystyre – og formannskapspolitier for Arbeiderpartiet.
  • Varamedlem til styret i Borg havn.
  • Tidligere ansatt ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Skattbar inntekt på 317.798 kroner i fjor og 0 i formue.
  • Bosatt på Kråkerøy.

Se hele oversikten over Maktlisten

FBs begrunnelse

46 år gamle David Tehrani er Fredrikstads mektigste innvandrer, etter Fredriksstad Blads vurdering.

Sitter etter hvert svært sentralt plassert i Arbeiderpartiets makthierarki i Fredrikstad. Etter partiets brakvalg i 2011 havnet han i bystyret med god margin. Dessuten sitter han nå som én av Aps seks representanter i formannskapet, og er dermed med og påvirker i begge de to øverste politiske organene i kommunen.

Har du innspill knyttet til Maktlisten eller personer på listen?
Tips oss her

David Tehrani kom alene til Norge som 16-åring, da han flyktet fra Khomeinys prestestyre i Irak. Bruker rollen som folkevalgt aktivt, og har allerede gjort seg bemerket med gjennomarbeidede innlegg og spørsmål i så vel formannskap som bystyre.

Viser at han vil noe med sitt politiske engasjement. Har skolepolitikk, forskning og næringsutvikling som sine hjertesaker.

Tehranis vurdering:

– Jeg håper jeg bidrar til å påvirke Fredrikstad-samfunnet i positiv og riktig retning. Det er et kjempestort ansvar å sitte i formannskapet, men samtidig er jeg stolt av det. Det er beklagelig at det ikke er flere innvandrere i fremskutte politiske posisjoner i Fredrikstad. Flere må engasjere seg, samtidig som de politiske partiene må jobbe aktivt med å rekruttere innvandrere.