– Det er blitt en misoppfatning at vi skal fase ut manuelt girede bilder nå. Det stemmer ikke. Det er fortsatt flest elever som vil kjøre opp med manuelt gir. Men på sikt vil bilparken vår endre seg i takt med markedet. Det betyr at vi vil ha flest biler med automatgir og ikke som i dag, hvor fem av våre åtte biler har manuelt gir, presiserer faglig leder Ragnar Drøbak.