50 år siden øksedrapene i Glemmengaten: Tor (75) er vitnet som aldri ble hørt

Tor Gudim (75) var nærmeste nabo til «Lille Helvete» da dobbeltdrapet skjedde for 50 år siden. Han gjorde interessante observasjoner. Men ble ikke innkalt til formelt politiavhør eller som vitne i rettssaken.