Per 70 år i dag: Engasjert for asylsøkere og flyktninger

Han gav seg som mottaksleder for Veumalleens asylmottak for åtte år siden. Men engasjementet for asylsøkere og flyktninger har ikke avtatt for Per Kristian Bertelsen.