Det er et pensjonistopprør på gang. Kort fortalt skyldes dette at pensjonistene fikk for lite utbetalt i 2021 på grunn av en regnefeil av forventet lønns- og prisvekst for året. Det hender fra tid til annen. Det er ikke alltid så lett å spå når det gjelder for eksempel prisvekst. Men slike såkalte overheng/etterslep er det vanlig at man får med seg ved neste års trygdeoppgjør. Man får i så fall pengene ett år forsinket.

Meg bekjent har det vært akseptert av staten i alle år. Ved årets oppgjør ligger det imidlertid an til at tidligere normer kan brytes. Dagens regjering – bestående av Ap og Sp – vil bare utbetale halve etterslepet, slik at man ikke får det man rettmessig har krav på. Det er regnet ut at beløpet vi her snakker om dreier seg om hele fire milliarder kroner.

Staten skylder altså pensjonistene fire milliarder kroner, men det legges opp til at kun halvparten skal utbetales. Den andre halvparten konfiskeres. Slik presenteres nå saken for Stortinget, som skal behandle forslaget torsdag 16. juni, så vidt jeg vet. Får de hjelp fra Høyre, blir det flertall for regjeringens forslag, og seieren er sikret.

For ordens skyld: Det virker som om småpartiene vil stemme imot forslaget.

Tilbake står pensjonistene som de store taperne nok en gang. Tidligere måtte vi tåle et kutt på 0,75 prosent. Det kan være grunn til å spørre: Er dette påfunnet en takk for sist? Pensjonister uten streikerett er vel ikke så farlige å erte på seg, kanskje?

Eldre mennesker glemmer lett, og det er tre år til neste stortingsvalg. Kanskje har vi da glemt det som kan bli vedtatt nå? Kanskje håper politikerne at så skjer. Men en million stemmer kan fort bli borte ved neste valg, hvis pensjonistene blir sittende hjemme! Da kan valget gi et merkelig resultat.

Hvis stortingsflertallet fraraner pensjonistene to milliarder kroner, synes jeg våre fremste tillitsvalgte virkelig er modige. Kanskje dropper den eldre generasjon «å gi tillit» til politikere på topplanet ved neste valg. M.a.o. kan kanskje avstemmingen i Stortinget gjøre noen hver til pensjonister ved neste valg?

Mildt sagt: Skuffelsen er stor blant den millionen pensjonister dette gjelder. Spenningen utløses snart, og da gjelder det å notere seg et evt. negativt resultat, slik at vi ikke glemmer det om tre år.