– Det er litt tidlig, svarer noen når vi tilbyr vårt program. Jeg er ikke pensjonist enda.

Selv er jeg, som leder og 1.-kandidat, heller ikke pensjonist på en stund, men jeg valgte likevel å bli medlem av Pensjonistpartiet. Faktisk skal jeg innrømme at jeg ikke trodde partiet var noe for meg heller, men jeg fikk et lite sjokk, da jeg oppdaget at politikken nær hundre prosent passet for meg.

Som mangeårig lærer, er jeg ikke minst stolt av vår skolepolitikk som i høyeste grad er konkret og målrettet. Vi tror for det første at klassestørrelsene må ned for å få bedre læring til elevene, og vi tror klart at flere lærere må på plass, ikke bare helsefagarbeidere.
Vi tenker deretter at lærere med en rest i timeplanspotten skal slippe å få slengt timer i spesialpedagogikk uten å ha nødvendig utdanning og kompetanse. En slik situasjon blir ikke rett, verken for elev eller lærer.

Så viktige oppgaver som undervisning av elever med spesielle behov, skal derfor gis til lærere som faktisk har spesialpedagogisk utdannelse, og vi tenker da at det er viktig at Fredrikstad kommune så snart som mulig setter utdanning i spesialpedagogikk på sin liste over satsingsområder.

Vi vil ellers at det skal åpnes for en praktisk ungdomsskole i privat eller offentlig regi i vår kommune, slik at elever som ønsker en mer praktisk tilnærming, skal kunne velge seg dit. Vi tror rett og slett på valgfrihet som et middel for å hindre skoletretthet.

For oss er det også helt greit at skoletilbud som Wang Ung og Children's International school finnes, men vår hovedsatsing vil ligge på den offentlige skolen, slik at alle våre elever er sikret et godt utdanningsløp med gode lærerkrefter. Det viktigste for oss, er at barn og unge trives i skolehverdagen og at de rustes for den fremtid de siden møter.

De myke verdier som helse, skole og familie vil ellers alltid stå i fokus for oss. Omsorgspartiet kunne således kanskje vært et vel så dekkende navn. Vi håper i alle fall at alle tar seg tid til å lese vårt program, og vi tror da at folk vil bli overrasket over å se våre mange godbiter. Godt valg!