Min kollega i Helse- og velferdsutvalget, Aps Helene Saloua Apenes Matri, ønsker en mulighet for digital timebestilling for korona-testing. Dette kan være vel og bra, og det kan sikkert forkorte ventetiden for dem som er digitale, men som leder av Pensjonistpartiet ønsker jeg derimot at det etableres en døgnåpen «test-drop-in», der folk bare kan kjøre ned uten å måtte gå veien via telefonkontakt først. Altså en mulighet til å kjøre ned til test straks behovet melder seg.

Nå har jo til og med regelverket blitt endret slik at lege ikke lenger må avgjøre om det skal testes eller ikke, så det ville derfor vært optimalt for alle om vi fikk en «Drop-in-stasjon» som var døgnåpen alle dager – en provisorisk teststasjon på sentralt sted i byen, der folk kunne vente i biler for å få tatt den viktige prøven. Dette som et tilbud i tillegg til det etablerte koronasenteret vi har i dag.

På sikt, er det heller ikke umulig at regnestykket likevel går i pluss, da kommunen kan spare store beløp på at andre innbyggere ikke blir smittet eller må i unødvendig karantene.

Ja, det hadde sikkert blitt lange køer på en ny «test-drop-in» også, men ressurser ville trolig blitt frigjort på telefonmottaket, og man ville utvilsomt spare viktig tid for å komme til selve testprosessen. Tid som er svært viktig å spare når det kommer til kartlegging av koronasmitte.

Slik smittesituasjonen er nå, er det ellers lite som tyder på at dette viruset er over med det første, så vi tenker derfor at det er svært viktig å få ned tiden det tar før smittesporing starter. Vi har også sett at andre kommuner har en «vente i bil- ordning», så vi ønsker altså at også Fredrikstad skal få en slik teststasjon på plass snarest mulig. Noen ekstra kroner vil en ny, døgnåpen teststasjon sikkert koste, men disse kronene er våre liv så absolutt verdt.

På sikt, er det heller ikke umulig at regnestykket likevel går i pluss, da kommunen kan spare store beløp på at andre innbyggere ikke blir smittet eller må i unødvendig karantene. Noe må i alle fall gjøres.

Pensjonistpartiet er ikke fortrolig med ventetider på flere timer bare for å komme gjennom på en telefon, selv om folkene på telefonmottaket ganske sikkert gjør så godt de kan – og mer enn det. I det hele tatt stiller vi spørsmålet om telefonmottaket er et nødvendig ledd for alle som mistenker å ha Covid -19, eller om det rett og slett er et ledd som forsinker prosessen før test og smittesporing kommer i gang.