Det er ingen uenighet mellom Pensjonistpartiet og Arbeiderpartiet når det gjelder ønsket om – og viktigheten av - at folk skal lære mer data for å klare og henge med i det stadig mer digitaliserte samfunnet. Pensjonistpartiet priser til og med et hvert forsøk på opplæring av seniorer og grupper som ikke har tilstrekkelige datakunnskap. Det er flott og helt nødvendig, men opplæring må skje når brukerne er klare for det og ønsker det, ikke når de ligger nede og må oppsøke NAV.

Vi stemte derimot nei til utvalgsleders utforming av punkt 4 «NAV Fredrikstad fortsetter det gode arbeidet med å veilede og tilrettelegge for at flest mulig blir i stand til å være på digitale plattformer. Det betyr at de som i dag ikke er digitale får økt veiledning og rett veiledning». Vi oppfatter det nemlig slik at siste del av punktet « Det betyr at de som i dag ikke er digitale får økt veiledning og rett veiledning» ikke gir noen garanti for at folk ikke blir presset i vanskelige situasjoner.

Det er altså utformingen av punktet vi reagerer på, for vi vil virkelige ikke at noen skal få ytterligere belastninger i vanskelige tider. Selv for brukere som kan noe data og har det tøft, er det nemlig et løft bare det å gå inn i «Altinn», «Mitt Nav» eller hva det måtte være. Bedre blir det heller ikke med en vennlig telefon fra NAV som vil hjelpe en videre i den digitale verden når det stormer som verst. Det er tøft nok med en ordinær sykemelding, der man må krysse av i øst og vest, når man mest har lyst til å krype sammen i smerte eller er oppløst i sorg.

Kan man ikke data, er det ikke minst et løft å måtte lære seg nye ting, og det mener vi altså ikke er tiden for å måtte gjøre, når man har det som verst. Er man eldre kan også dette være en utfordring på linje med å skulle bestige Mount Everest, og det må vi som politikere til enhver tid huske på. Ikke minst, fordi mange eldre mennesker glemmer fort og føler seg usikre selv på ting de har lært.