Jens O. Simensen, far til en BPA-bruker, spør i Fredriksstad Blad den 25. november om hva de ulike politikerne i helse- og velferdsutvalget mener om at ny BPA-ordning ikke er satt i verk 20 måneder etter at vedtaket ble fattet, og her kommer Pensjonistpartiets svar på dine seks spørsmål:

Mitt oppsummerende svar til deg er enkelt, Jens O, Simensen. Jeg svarer nemlig det samme som jeg sa da jeg i en tordentale etterlyste saken i siste møtet i helse- og velferdsutvalget: – Jeg finner det totalt uakseptabelt at det kan ta så lang tid. Som jeg klart og tydelig også sa det, føler jeg det også som vi holder brukerne for narr, og jeg synes det er direkte flaut at det er mulig at saken kan trekke så langt ut i tid.

Flere ganger har vi politikerne nemlig - av ulik farge - etterlyst denne saken, og vi har blitt lovet snart, snart, snart uten at noe har skjedd. Vi har til og med fått konkrete tidspunkt uten at noe har hendt. Som du forstår, godtar derfor ikke Pensjonistpartiet at ting skal ta så lang tid, og vi har på mange måter vært like utålmodige som brukerne.

Heldigvis har kommunen derimot brukt standarden som ble vedtatt, norsk standard, så de fleste har vel i alle fall fått det tilbudet de vil få når ny utlysning er på plass, men det holder bare ikke at utlysningen ikke er klar.

Hva ditt andre spørsmål angår, «om det kan aksepteres at administrasjonen har så dårlig kapasitet at den bruker så lang til på å sette vedtaket ut i livet», tror vi derimot at administrasjonen her burde ha prioritert annerledes. Vi tror altså ikke at det skyldes kapasitetsproblemer, for vi har jo sett at andre saker – i våre øyne – av mindre viktig grad, kommer raskt på bordet.

For å svare på spørsmålene om «Hvorfor denne saken har tatt så lang tid? Hvilke kompliserte saksforhold tilsier denne lange behandlingen? Kan politikerne akseptere at rådmannen nekter å iverksette et lovlig fattet vedtak – fordi hun er uenig i vedtaket?» må jeg ærlig svare at jeg ikke vet, men faktisk har forsøkt å få svar på dette gjennom gjentatte spørsmål i utvalget. Det har blitt sagt at det tar tid med konstituering av nye ledere, men jeg støtter deg så absolutt i at BPA-utlysningen er vel så viktig og burde vært prioritert. Pensjonistpartiet mener ellers at politiske vedtak på ingen måte kan treneres om noen er uenig eller ei.

På spørsmål 4 «Om partiene vil medvirke til at denne konsesjonen utlyses umiddelbart», er da selvsagt svaret ja. Vi kan ikke la det gå lenger nå.

Et ubetinget ja gir vi også på spørsmål 5 «Om partiene er innforstått med at denne, og andre saker er en belastning for tillitsforholdet mellom innbyggere og kommunens politiske og administrative ledelse?» Som jeg skriver innledningsvis, synes vi til og med at denne saken er direkte uakseptabel og flau, og vi kan så absolutt forstå brukernes og de pårørendes frustrasjon her.

På ditt 6. og siste spørsmål «Fredrikstad var lenge en foregangskommune i politikk for funksjonshemmede. Nå er vi i ferd med å bli en verstingkommune. Kan byens politikere akseptere dette?», følger jeg deg derimot ikke helt. Det er nemlig mye bra som gjøres for funksjonshemmede i Fredrikstad kommune, men igjen, jeg ser så absolutt at denne saken fremstår som ødeleggende for helhetsbildet, og ødeleggende er også noen uheldige episoder som har skjedd i forhold til enkeltbrukere og tildelingskontoret.

Her må vi derfor ha sterkt fokus på en klar dialog mellom kommune og brukere, på samme måte som vi tidlig må finne løsninger om det oppstår andre type konflikter mellom kommunen og brukerne i hele helse- og velferdsseksjonen. At det tidlig kommer til en dialog ved konflikter, vil i alle fall Pensjonistpartiet ha som et overordnet mål, for en «vente- og se-holdning» er som oftest ingen tjent med.