I nettutgaven av Fredriksstad Blad 22. september kan man lese om Inger (88) som har bodd på dobbeltrom på ett av våre sykehjem i ett år. Datteren spør ellers om politikerne hadde godtatt at deres mor hadde hatt det slik, og svaret er et rungende «nei» fra Pensjonistpartiet. Som medlem i Helse- og velferdsutvalget hadde jeg ikke godtatt at min kjæreste mamma skulle bodd i så uverdige forhold.

Som politiker for Pensjonistpartiet forsikrer jeg derimot at jeg heller ikke godtar det for Inger eller andre som trenger sykehjemsplass i Fredrikstad kommune. Jeg synes det er både flaut og vondt å lese om saker som dette.

Pensjonistpartiet får riktignok sjelden eller aldri pressedekning på hva vi mener i bystyret eller i Helse- og velferdsutvalget, men jeg forsikrer at vi i hver eneste økonomisak har kommentert rapportene i forhold til bruk av dobbeltrom, har stemt nei til denne utviklingen og har lagt til protokollførsel om at vi ikke godtar utviklingen mot stadig flere dobbeltrom eller dreiing av tjenester mot mer hjemmebasert omsorg. Flertallet ser det derimot annerledes, og synes tydeligvis dette er greit, og det er som kjent flertallet som bestemmer i en kommune.

I sist bystyre, 15. september, sa jeg til og med på talerstolen at vi styrer mot en katastrofe, og at vi protesterer høylytt på at vi skal løse våre problemer med manglende plasser ved å tilby ufrivillige dobbeltrom, fordi vi ikke planlegger for flere sykehjemsplasser. Vi godkjente ikke engang planen som legger opp til et ubetydelig antall nye sykehjemsplasser frem mot 2040.

Som jeg sa det i bystyret handler jo ikke dette engang bare om behovet for sykehjemsplasser for eldre mennesker, men også om behovet for plasser til unge mennesker som for eksempel sårt trenger en sykehjemsplass etter utskrivning fra sykehusene.

Torsnes sykehjem, er derfor ikke bare midlertidig for oss, og vi tror heller ikke at vi kan tillate oss å legge ned Fjellberg, da vi vil trenge hver eneste plass i tiden fremover. For å redde situasjonen har vi ikke engang gitt opp håpet om plasser på Emil Mørch.

Vi tror heller ikke det er noen god løsning å satse på såkalte boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg, da pasientene i hovedsak vil være like syke som de er på sykehjem i dag, og responstid skal være lik.

Spørsmål stiller vi også om alle vil ha råd til å kjøpe seg en omsorgsbolig som på Holmen, slik det nå planlegges for. Faktisk frykter vi en fremtidig klassedelt eldreomsorg.

Dessverre finner altså ikke pressen det interessant å skrive om våre tanker om eldreomsorg, men vit i alle fall at Pensjonistpartiet ikke godtar denne utviklingen, som også vi i høyeste grad synes er uverdig.