Det stemmer ikke som leder av helse -og velferdsutvalget, Helene Saloua Apenes Matri fra Ap, hevder. Det var ikke enighet i utvalgsleders fem punkter, da brukerombudets årsmelding ble behandlet i utvalgets sommermøte 17. juni.

Alle punktene i utvalgsleders innstilling ble ikke enstemmig vedtatt. Pensjonistpartiet krevde punktvis avstemming og stemte mot punkt 4 «NAV Fredrikstad fortsetter det gode arbeidet med å veilede og tilrettelegge for at flest mulig blir i stand til å være på digitale plattformer. Det betyr at de som i dag ikke er digitale får økt veiledning og rett veiledning.»

Dette gjorde vi, fordi vi føler det her ligger en forventning om at alle brukere skal tvinges til å være digitale, og vi føler ikke vi er der pr. nå, da det fortsatt finnes brukere som ikke føler seg trygge på data. Det er selvsagt et mål på sikt, men brukere som ligger nede skal ikke føle tvang til å være digitale i tider som for mange er tunge nok fra før. Ingen skal rett og slett tvinges til å lære nye ting i tider mange har mer enn nok med å holde hodet over vannet.

Pensjonistpartiet stemte ellers for Frps forlag om at NAV skal opplyse sine brukere om at brukerombudet kan hjelpe folk til å klage. En viktig ting kan ikke understrekes nok, og for oss ble det altså viktig å få dette tiltaket formelt bindende.

Selv hadde Pensjonistpartiet også to forslag som dessverre ikke ble vedtatt av flertallet. Vi foreslo at «kommunaldirektøren bes komme tilbake med en sak som viser arbeidet med ivaretagelse av pårørende», og vi foreslo at «kommunaldirektøren bes komme tilbake med en sak som viser arbeidet med å sikre brukermedvirkning i alle ledd». To forslag som kun fikk Pp, Frp og Høyres stemmer.

Etter svært nedslående resultater i en nylig avsluttet pårørende-undersøkelse på landsplan, er det nemlig all grunn til også å følge opp kommunes arbeide med de pårørende.
■ 6 av 10 tror ikke at kommunen vil hjelpe dem dersom de som pårørende blir syke.
■ 5 av 10 tror ikke de vil få hjelp dersom de sier de ikke orker mer.
■ 4 av 10 har ikke hatt noen kontaktperson i denne tiden.

Samtidig vil det alltid være viktig for Pensjonistpartiet at sloganet «Hva er viktig for deg?» blir mer enn pene ord på et stykke papir, så vi ønsket også en konkret oversikt over hva som gjøres for å vise brukermedvirkning i alle ledd – i alle helse- og omsorgsseksjonens etater. Dessverre ble vi altså nedstemt, så helt enige kan det vel umulig sies at utvalget var?