Frp stemte mot pensjonsreformen som Ap presset gjennom i 2011. I regjeringssamarbeidet har Frp fått til redusert avkorting fra 15 til 10 prosent for gifte- og samboende pensjonister, minstefradraget har økt, skatten er redusert og minstepensjonen har økt vesentlig siste årene.

Pensjonsreformen ble innført i 2011 og innebærer at alderspensjonen justeres årlig i trygdeoppgjøret med forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 pst (underregulering). I pensjonsreformen ligger også reguleringsmodellen som bestemmer rammene for oppgjøret. Pensjonsreformen gir vesentlig lavere pensjon for neste generasjon enn for dagens pensjonister. Fremskrittspartiet er eneste parti som har stemt mot pensjonsreformen, i flere omganger mellom 2005–2010. Pensjonsreformen ble innført i 2011.

Økt minstepensjon. Minstepensjon for enslige er økt utover den årlige reguleringen med 4000 kroner per år i 2016, 2017 og nye 12000 kroner per år fra sep. 2019.

Redusert avkorting. Gifte og samboende pensjonister har fått økt grunnpensjonen med ca. 8000 kroner per år fra 2016, gjennom at avkortingen ble redusert fra 15 til 10 prosent.

Fire milliarder i skattelette til pensjonistene. Det er gitt betydelige skattelettelser til pensjonistene i perioden 2014-2018, på om lag fire milliarder. Blant annet er minstefradraget i pensjon økt fra 26 prosent i 2013 til 31 prosent i 2019. Skattelettelsene og særskilt økning i pensjon har gitt realvekst for alle alderspensjonistene i perioden 2013–2019.

Flere har fått det bedre med Frp i regjering. Andelen alderspensjonister med vedvarende lavinntekt har falt fra ca. 30 prosent til under 10 prosent siden 2014.