I disse dager har LO og NHO forhandlet seg ferdig med vårens lønnsoppgjør og lagt rammene for resten av forhandlingene i det norske arbeidslivet i 2019. Og som seg hør og bør, er det alltid noen som skulle ønsket seg et bedre resultat, mens andre yrkesgrupper har fått til gode resultater med både lavlønnstillegg og generelle tillegg. Sånn skal det være, vanskelig å få til et rettferdig oppgjør som alle er fornøyde med, som samtidig gir kvinner og lavlønnsyrker en bedret økonomisk utsikt. Selv jeg som LO-leder i Fredrikstad, skulle ønske at oppgjøret så litt annerledes ut, er den totale pakken til å leve godt med.

Men, så kommer spørsmålet. Hva får pensjonistene? Hva skjer med pensjonen deres? Får de noen økning? Dette er spesielt aktuelt ettersom Frp i lengre tid har vært tydelige på at pensjonistene har blitt dårlig behandlet i mange år, etter at underreguleringen av pensjonen ble innført i 2011, av et flertall på Stortinget. Kunne det kanskje skje en endring nå, med Frp i regjering? NEI, ikke nå heller. Ikke med Frp ved roret, i maktens korridorer har Frp listet seg stille rundt i sokkelesten, og prøvd å være usynlige når noen prøvde å få Frp i tale om dette, og de har latet som ingenting.

Men handling viser mer enn ord. For selv om Frp har vært tydelige i sine tordentaler om denne underreguleringen av alle pensjonisters pensjoner, og ment at dette er uverdig, har Frp gang på gang stemt imot endringer av denne regelen. For de siste årene og nå sist, i desember 2018, har regjeringspartiene, med Frp og Høyre i spissen, stemt ned forslag i Stortinget, om å ta bort underreguleringen av pensjonen. Frp og Høyre avspiser dermed pensjonistene med smuler.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier det tydeligst: « ... at det ikke er aktuelt å endre dagens reguleringsregime nå…». Samtidig sier hun at Stortinget har stemt ned forslag på endringer. Det arbeidsministeren kommer med, er kun halve sannheten, for det er regjeringspartiene Frp, Høyre, Venstre og KrF som har stemt ned forslag om å ta vekk underreguleringen. De som har stemt for endringer av regelverket, er SV, Senterpartiet og Rødt sammen med Arbeiderpartiet.

Innføringen av underreguleringen skjedde med den siste rødgrønne regjeringen, og ble vedtatt i 2011 av et stort flertall på Stortinget. Forskjellen nå er bare at en ikke så konsekvensene av denne endringen og hvordan det nå har slått ut negativt for alle landets pensjonister. Nå prøver de rødgrønne partiene å rette opp feilen fra 2011, men blir til stadighet nedstemt i Stortinget av regjeringspartiene. Dette må fremstå som spesielt pinlig for Frp, som har gått ut og lovet pensjonistene endringer, men når det kommer forslag på endringer, stemmer de ned slike forslag gang på gang på gang på gang ... slik går no dagan ...

Håper at alle pensjonister legger merke til hvordan Frp til stadighet lover endringer, men ikke gjør noe, snarere tvert imot, de blokkerer endringer. Håper pensjonistene ser hvordan Solberg-regjeringen fortsetter på et system som er urettferdig.

Til alle pensjonistene og seniorene, håper dere følger nøye med på hva regjeringen gjør i denne saken. Skal det bli endringer, må dere stemme for dem som virkelig har lyst til å få rettet opp feilen ifra 2011, stem på SV, Rødt, Senterpartiet eller Arbeiderpartiet.

For LO er dette også en viktig sak, vi har mange medlemmer som er pensjonister, og vi skal være med og jobbe for endringer av dagens system. Jobbe for at pensjonistorganisasjonene får forhandlingsrett i trygdeoppgjørene i årene som kommer, og at de ikke blir avspist med smuler. For å få til det, må vi sikre økt oppslutning om de rødgrønne partiene.

Her i Fredrikstad hadde jeg vært svært skeptisk til å gi min stemme til Pensjonistpartiet lokalt, nå med nyvalgt leder Marianne Kristiansen. Hun er tydeligvis ute etter å avslutte samarbeidet på rødgrønn side i Fredrikstad og hoppe over til Frp og Høyre. Bruk stemmeretten ved lokalvalget først, stem rødgrønt! Stem for mer rettferdig pensjon til seniorene!