Kvinner i Fredrikstad og i resten av landet krever pensjon fra første tjente krone. Pensjon er ikke bare for eldre mennesker. Det er for alle, menn og kvinner. Det er en likestillingssak. Det er en kvinnesak. Av de ca. én million mennesker i Norge i dag som ikke har pensjonsopptjening fra første krone, er de fleste kvinner i privat sektor. De jobber i serviceyrker har dårlig lønn, de jobber deltid eller i små stillinger.

Ordningen i dag favoriserer de med høy lønn. Tjener du 600.000, vil du få pensjonspoeng på fem av seks kroner. Er du lavtlønnet og tjener 200.000, vil du få pensjonspoeng på kun halvparten. Loven i dag krever at du tjener over 96.883 kroner, som er likt med 1G, for å starte opptjening. Videre må du ha jobbet i 12 måneder, ha 20 prosent stilling og være fylt 20 år. Svært mange kvinner oppfyller ikke dette kravet, ikke for det de ikke vil, men for at de ikke har eller får muligheten.

Dagens ordning øker forskjellene mellom dem som tjener godt og dem som må bruke det de tjener på å bo og ha mat på bordet. Det handler om levekårene til neste generasjons minstepensjonister, som dessverre vil ha et stort flertall av kvinner.

8. mars sier vi tydelig ifra! Nok er nok! Pensjon er kvinnesak. Vi krever pensjonsopptjening fra første krone!

Innlegg 8. mars 2019