Gå til sidens hovedinnhold

Pedagogikk og medbestemmelse må vike i saken om skole-pc

Artikkelen er over 1 år gammel

Utdanningsforbundet i Østfold med åpent brev til politikerne i Viken: – Problemet er at dette i all hovedsak begrunnes i økonomi, og en svært tvilsom håndtering av tall.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Østfold er pc-er fullfinansiert av fylkeskommunen, og alle elever har samme digitale utstyr med tilgang til de programmer de behøver. IKT-avdelingen på skolen klargjør maskinene, og leverer de ut første skoledag. Elevene bruker utstyrsstipendet sitt til kalkulator, arbeidstøy og annet påkrevet utstyr. I Buskerud har de fylkeseid pc hvor eleven betaler inn utstyrsstipendet sitt. I Akershus har de ordning med eleveid digitalt utstyr. Elever kan bruke stipendet sitt til å kjøpe pc, om de ikke har selv. Hva da med annet utstyr elevene trenger? Vi må ta inn over oss at en god del av elevene kommer fra hjem som har store økonomiske utfordringer.

Dere har valgt Akershus-modellen. Hvordan tenker dere dette løst for å sikre gratisprinsippet?

■ Vi mener at sosial utjevning blir vanskeligere med Akershus-modellen. Den økonomiske byrden legges over på elevene, der vi kan risikere at spennet i utstyr i en klasse varierer fra den dyreste Apple-modellen, til den enkleste pc.

■ Ulik pc og Mac vil begrense opplæringen, og gi et dårligere tilbud til elevene.

■ Det blir elevenes ansvar å sørge for at datamaskiner er oppdatert med det som trengs, og at utstyret fungerer. Vi er bekymret for de konsekvenser det vil gi når elevene ikke har oppdatert utstyr, og at dette vil gå utover kvaliteten på opplæringen.

■ Vi er bekymret for arbeidshverdagen til lærerne som må forholde seg til forskjellig digitalt utstyr i hver klasse, og de ressurser og tid det tar å sette seg inn i og håndtere denne forskjelligheten.

Vedtaket i fellesnemnda viser at administrasjonen og flertallet av politikerne ivrer for Akershus-modellen. Problemet er at dette i all hovedsak begrunnes i økonomi, og en svært tvilsom håndtering av tall. Pedagogikk er ikke nevnt i det hele tatt, og pc-ordningen som sosial utjevning er nedskalert, til tross for at utjevning av sosiale forskjeller er en av kjerneverdiene til det nye fylket. Østfold er kanskje det fylket som har størst utfordringer i så måte med bakgrunn i både inntekts- og utdanningsnivå.

En brukerundersøkelse gjort blant lærere, skoleledere og elever fra de tre fylkene som skal bli Viken, viser at Akershus-modellen fører til at:

■ Mer undervisning faller bort grunnet problemer med datamaskin.

■ Lærere i Akershus opplever oftere enn lærere i Buskerud og Østfold at elever mister undervisning grunnet problemer med utstyret.

■ Lærere i Akershus rapporterer i høyrere grad at elevene mangler programvare og/eller utstyr.

Den samme rapporten viser også at hvis lærerne, lederne og elevene fikk velge, ville et fåtall ha valgt Akershus-modellen. Likevel konkluderes det i rapporten at Akershus-modellen bør innføres i Viken, og slik vi leser det, hovedsakelig begrunnet i økonomi. Hvor blir det av de pedagogiske argumentene? Hvilke vurderinger er gjort av politikerne for å kunne støtte Akershus-modellen? Er det i tillegg til økonomi bare basert på et verdivalg, der individets valgfrihet skal være det bærende element, uansett konsekvenser? Hvem er det valgfrihet for?

Les også

Slutt på gratis laptop for videregående-elevene i Østfold

Partssamarbeidet i Viken 2020 skal ha en sentral plass, og saken ble behandlet i Partssammensatt utvalg (PSU) 30. april. Der ble det enstemmig vedtatt å utsette saken om ny pc-ordning for å gjennomføre en grundigere undersøkelse blant lærere, skoleledere og elever for å kunne fatte et omforent og kunnskapsbasert vedtak. Saksframlegget var ikke grundig nok og fremstår som tendensiøst i den hensikt å få politikerne til å lande på eleveid ordning.

På tross av dette valgte fellesnemnda å ikke lytte til partene ved å vedta Akershus-modellen, med én stemmes overvekt. Hvor blir det av medbestemmelsen og partssamarbeidet? Er det hele bare et spill der det liksom skal være medbestemmelse, mens avgjørelsene tas på «bakrommet» uten å ta partenes argumenter på alvor? Tør ikke flertallet av politikerne i Viken å vente til etter valget? Tør dere ikke ta en grundigere gjennomgang av saken fordi dere allerede nå vet at resultatet ikke vil gå deres vei? Hvor blir det av de fine ordene og gode visjonene?

Vel - vedtaket er gjort, og Utdanningsforbundet vil nå jobbe for å synliggjøre utfordringene dette vil skape. Vi håper at Viken-politikerne ved neste korsvei tar innover seg at gode, omforente politiske vedtak er basert på godt partssamarbeid, god kunnskapsinnhenting og dialog med alle parter – ikke minst i et valgår!

Les også

Vi må sikre elevene i Viken det beste utgangspunktet

Kommentarer til denne saken