Gå til sidens hovedinnhold

Paviljongen i takt og tone gjennom 65 år – nå blir bygget hedret med blått skilt

Fredrikstad Bibliotek og Phønix har det allerede. Tredje bygg ut er Paviljongen på Gressvik. Lørdag avdukes det kulturhistoriske skiltet. Her kan du lese historien om Paviljongen.

Min Kultur

Lørdag 19. september vil Paviljongen på Gressvik feires med sine 65 år. Paviljongen ble ferdigstilt høsten 1955, og Gressvik fikk sin etterlengtede konsertscene. Det feires med konsert i Paviljongen.

Musikkforeningen Viken og Mannskoret Skiold

På konserten medvirker Mannskoret Skiold med dirigent Lars Tomtum, og Musikkforeningen Viken med dirigent Hans Andreas Kjølberg. Samtidig vil det bli foretatt en avduking av det «Blå Skilt» som forteller om en betydningsfull person, historisk begivenhet, eller bygning.

Avdukingen av det «Blå skilt» vil foretas av kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen.

Paviljongen på Gressvik har gjennom 65 år vært det kulturelle samlepunkt for kor og korps. Sang og musikkforeninger på Gressvik savnet et sted å være der de kunne samles for musikkaktiviteter til glede for alle på Gressvik. I dag har både Musikkforeningen Viken og Jælpekorpset Paviljongen som sitt øvingslokale.

Kommunen leverte materialer

Allerede i 1950 kom foreningene på Gressvik sammen etter initiativ fra Mannskoret Skiold. De andre foreningene som ble med var Musikkforeningen Viken, Mannskoret Borg, Brødrekoret Gressvik, Sangkoret Harmoni, og Menighetskoret i Gressvik Kirke.

Foreningene tok kontakt med kommunale myndigheter, og i drøftinger med kommunen forpliktet foreningene seg til å sette opp paviljongen på dugnad. Kommunen viste sin gode vilje til prosjektet og tomten ble delvis gitt av kommunen og søstrene Skatvedt. Kommunen forpliktet seg til å levere materialer og utstyr til bygging av paviljongen.

Arbeidene ble påbegynt i 1953 etter tegninger av Paul Hansen. Alle foreningene var representert i byggekomiteen. Den besto av:

  • Sverre Hansen Gjerløw, Musikkforeningen Viken
  • John Skalle, Mannskoret Borg
  • Jens Berg, Mannskoret Skiold
  • Kjell Hansen, Menighetskoret på Gressvik
  • Karsten Karlsen, Sangkoret Harmoni
  • Birger Nicolaysen, Brødrekoret.

Paviljongen ble fullført i 1955 med åpningskonsert 11. september. Konserten måtte faktisk utsettes en uke på grunn av dårlig vær.

Konsert i NRK Radio

Året etter ble det konsert i NRK Radio fra Paviljongen med alle kor og korps fra Gressvik. NRK stilte med sitt beste mannskap med Kristian Lange i spissen. De fokuserte mye på at paviljongen var bygget på dugnad og frivillighet året før. Programmet fikk navnet «Spill Selv, og Bygg Selv». Et program om musikalsk dugnad på Gressvik. Kristian Lange avsluttet sendingen med «derfor kan vi med rette si at selvgjort er velgjort»

I paviljongen fikk kor og korps en konsertscene, øvingslokale, stort kjøkken, lokale til festlige anledninger, og ikke minst et sted for musikalske opplevelser. Man kan trygt si at alle på Gressvik har et forhold til paviljongen. En trygg havn, og et fyrtårn av musikalske opplevelser.

Kjøpt for én krone

I 1990 overtok Musikkforeningen Viken Paviljongen, som hadde vært i kommunens eie i en årrekke. Overdragelsen av Paviljongen fra kommunen til Viken ble satt til en krone – for bygget var den gang meget slitt og bygget trengte en ekstrem oppussing.

Huset har blitt påbygd og helrenovert. Utallige dugnadstimer har blitt lagt ned av korpsets medlemmer. I tillegg til å være korpsets faste øvelses- lokale og samlingssted, arrangeres det årlig både korpstreff, allsangkonserter, soarè, huskonserter m.m. Paviljongen utleies også ut til en rekke ulike formål.

Blått historisk skilt

Musikkforeningen Viken får en henvendelse fra kulturetaten i Fredrikstad kommune hvor det står «Paviljongen på Gressvik er utvalgt til å få kulturhistorisk «Blå skilt». Et skilt som forteller historien i kortform, og et bevis på hvor viktig bygget har vært i folks liv på Gressvik.

For Fredrikstad kommunes del er det slik at kulturetaten har ansvaret for å koordinere en arbeidsgruppe, som denne gang har bestått at lokalhistorikerne Trond Svandal og Svein Skahjem, samt representant for Fredrikstad Museum, Tor Ulsnæs, og det er arbeidsgruppen som i fellesskap blir enig om hvilke bygninger som anbefales skiltet (basert på kriterier Oslo Byes Vel har utformet), gjør nødvendig research om bygningene/historien, lager tekstforslagene og sender dem til Oslo Byes Vel for korrekturlesing.

Kommunen betaler for ressursen fra kulturetaten, mens det er Legat for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse (som også forvaltes av Kulturetaten) som finansierer selve skiltene i Fredrikstad. I Fredrikstad er det laget skilt til nærmere 40 bygninger. Alle er riktignok ikke montert ennå.

Andre bygninger i Fredrikstad som har fått tildelt «Blå skilt» er Fredrikstad Bibliotek og Phønix.

Program for dagen

Avduking av «Blå skilt». Etterkommere av grunnleggerne er invitert til konserten og representant fra kommunen er kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen.

Konsert med Musikkforeningen Viken og Mannskoret Skiold.

Musikkforeningen Viken vil presentere et tradisjonelt program til parkkonserten i Paviljongen på lørdag. Dere får høre blant annet Festmarsch av Peder Olsen, Shepperds Hey av P. Grainger, og ikke minst Kungliga Svea livgardes defileringsmarsch av Ille Gustavson. Det blir også noen svenske viser.

Peder Olsen 1896–1966 som har komponert Festmarsch var medlem i Viken i en årrekke, og han var fast visedirigent i mange år. Han var en meget habil trompetist og klarinettist. Han skrev også «Sangen til Onsøy» Olsen var også viktig en viktig mann ved oppstarten av guttemusikken på Gressvik.

Velkommen til Paviljongen på Gressvik til førstkommende lørdag.

Kommentarer til denne saken