Er man ambisiøs og skal søke makt i Norge, så er det ett parti som skiller seg ut, både i størrelse og hvem som har sittet med makten i de fleste kommuner, fylkesting, og med lengst regjeringsmakt etter krigen. Det er ett parti som spesielt appellerer til tillitsmenn og -kvinner som ønsker å gjøre sitt politiske engasjement til et levebrød, og har en spesiell trang til å komme i maktposisjoner. Dette partiet er Det norske Arbeiderpartiet.

Ap har vært flinke til å selge et budskap som selger til den vanlige mann og kvinne. De har god forståelse for hvilke saker som appellerer til massene, de fremstår som seriøse, og har funnet en gylden middelvei som gjør dem akseptable for de fleste. De har alliert seg med fagbevegelsen som sikrer dem både penger og stemmer.

Arbeiderpartiet er et styringsparti som har tiltrukket seg mange dyktige mennesker, men hvor hederlige er disse personene, eller seiler de under falskt flagg?

Arbeiderpartiet er på mange måter en elitistisk partiorganisasjon, med mange likhetstrekk med det kommunistiske partiet i Kina. Forskjellen er at kommunistpartiet i Kina har monopol, men de seiler begge under falskt flagg. De fremstår å være for massene, men er mer opptatt å komme i maktposisjoner selv.

Arbeiderpartiet er et konsensusparti. Hvor ofte ser du Ap representanter bryte med egen gruppe? Aps Østfold-benk bryter sjelden eller aldri med egen gruppe, selv om de må stemme mot saker som gagner Østfold. Et eksempel er da de gikk imot forslaget fra Erlend Wiborg (Frp) om at jernbanen skal utbygges fra Råde til Seut før 2027.

Østfold fylkesting hadde satt av penger til ny Frederik II videregående skole på Værste. Etter forrige kommunevalg er Viken styrt av Ap og Sp, med Aps Siv Henriette Jacobsen som fylkesråd for utdanning og kompetanse. Igjen var det konsensuspolitikken søm førte til at Østfolds egen representant i fylkesrådet utsatte bygging av Frederik II med hele sju år i forhold til det som tidligere var bestemt.

Nå må vi stemme frem politikere som prioriterer Østfold, som tørr å stå imot egen gruppe i saker som tjener fylket de representerer og velgerne som har valgt dem inn i de godt betalte jobbene de sitter på. Vi trenger sterke politikere som har tyngde i eget parti for å overbevise egne partikollegaer at nå er det Østfolds tur til å bli prioritert. Vi har i altfor mange år blitt akterutseilt når det gjelder statlige arbeidsplasser, samferdsel og skole.

Er prioritering av Østfold en viktig sak for deg, så er Erlend Wiborg og Bjørnar Laabak fra Frp to ypperlige talsmenn som tørr og vil kjempe for Østfolds sak i Stortinget.