Gå til sidens hovedinnhold

Pårørende sliter seg ut – bygg Onsøyheimen nå

Artikkelen er over 2 år gammel

Fagforbundet Fredrikstad Pensjonister og Uføre er bekymret: – Det blir kun 18 nye sykehjemsplasser i 2019. Det blir ikke blir noen endring i at pårørende som må ta seg av omsorgstrengende.

Leserbrev

Årskonferansen til Fagforbundet Fredrikstad Pensjonister og Uføre ser med bekymring på utviklingen av antall sykehjemsplasser i kommunen. Det blir en svært liten økning av plasser i Fredrikstad i 2019. Med det økende antall eldre i kommunen burde det bygges mange flere sykehjemsplasser.

SSBs statistikk viser at det i 2019 er 3.728 innbyggere i kommunen som er over 80 år. I 2040 vil det være 7.818. I 2019 er det 625 innbyggere i kommunen som er 90 år og eldre. I 2040 vil det være 1.556. Altså mer enn fordobling av antall eldre over 80 år og 90 år på 20 år. Med utbyggingen av leiligheter som er planlagt i Fredrikstad frem mot 2040 mener vi at innbyggertallet vil øke mer enn ovenstående statistikk viser over innbyggere både over 80 år og 90 år.

Som ovenstående viser vil antallet eldre med omsorgsbehov øke betraktelig for hvert år. De pleietrengende eldre blir flere og flere og sykehjemsplassene øker ikke i takt med antall eldre i kommunen. Det ble ved valget i 2015 lovet at tilbudet til demente skulle styrkes. 85 prosent av alle brukere av langtidsplasser er demente.

Kommunen har i dag 576 sykehjemsplasser. Nå planlegges det å avvikle sykehjemsdriften ved Emil Mørchs Minne med 30 plasser. Vi ser med glede at driften skal fortsette ved Torsnes sykehjem som også var truet med nedleggelse. Når Østsiden sykehjem fase 2 står ferdig med 48 nye plasser skal de 30 beboerne ved Emil Mørch Minne flyttes over til Østsiden.

Dette betyr at antall sykehjemsplasser i 2019 økes med kun 18 plasser. Hvordan skal da alle få den hjelp de trenger når de trenger den? Hvordan skal da alle som har behov for sykehjemsplass få det? Hvor blir det av tryggheten og verdigheten for de omsorgstrengende?

For oss ser det ut som at det ikke blir noen endring i at det er de pårørende som må ta seg av de omsorgstrengende. De pårørende sliter seg ut med å ha 24 timers turnus døgn etter døgn og blir selv syke.

 

Les også

Sju år med Ap-Nygård ved roret: Så mange sykehjemsplasser har kommunen fått

 

Dette er helt uakseptabelt. Kommunen kan ikke bare se på at de pårørende blir utslitte og syke. En økning på kun 18 sykehjemsplasser er ikke godt nok. Med en økning av antall innbyggere over 80 år i kommunen frem til 2040 på ca. 4.090, så må noe gjøres nå. Bygging av Onsøyheimen må komme i gang nå. I tillegg må det bygges ett nytt sykehjem snarest og det må budsjetteres med drift av sykehjemmene. Det blir ingen flere faste plasser av at beboere blir flyttet fra andre sykehjem grunnet rehabilitering eller nedleggelse til nye sykehjem.

Retten til opphold i sykehjem er godt forankret i lovverket. Kommunen er pålagt å gi et forsvarlig tjenestetilbud og må tilby sykehjemsplass hvis dette tilbudet er det eneste forsvarlige.

Det står i dag mange i kø for å få fast plass i sykehjem. Vi forventer at disse vil få en verdig og trygg behandling. Det er nå de trenger plass.

 

Les også

Nedleggingsdømte Emil Mørchs Minne er billigst av alle sykehjemmene i Fredrikstad

 

Kommentarer til denne saken