Jeg leser og forstår at Foreningen Gamle Fredrikstad og Riksantikvaren er i mot et forslag om å bygge et nytt bygg på Kongsten. Det er som forventet og sikkert deres oppgave. Men denne saken handler om noe mer. For oss som bor på Kongsten og Gamlebyen handler den om:

■Ønsker vi å beholde en levedyktig nærbutikk? Eller akkurat den parkeringsplassen.
■ Hvordan vil eventuelt tap av nærbutikken påvirke lokalsamfunnet?

Butikken først

Sparbutikken er i dag for liten til å tilby fullsortiment til kundene. Det er behov for større utvalg for å bruke nærbutikken som hovedbutikk (som mange av oss gjør). Og butikken trenger utvidelse for at den skal kunne utvikle tilbudet og drive på en lønnsom måte.

En god nærbutikk er en veldig viktig del av lokalsamfunnet. Den har viktige funksjoner, er et av de viktigste treffpunkt for naboer og en kulturbærer i et lokalsamfunn. Spar og alle ansatte der leverer på en glimrende måte. Og for oss som bruker denne jevnlig, er den viktig for lokalsamfunnet. Dette vil jeg si hører inn under kulturmiljø som foreningen henviser til.

Jeg tror også folk flest forstår at denne bygningen ikke ødelegger for området.

Jeg oppfatter at foreningen mener at nærbutikken ikke er viktig. At vi har fått Rema og Kiwi borte på industriområdet, og at beboerne på Kongsten er dekket med det. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Denne holdningen understreker bare behovet for at nærbutikken vår må få utvikle seg - og at vi må bruke den. Bedre for miljøet og mye hyggeligere.

Trenden innen handel er nå å gå bort fra å kjøre avgårde med bil til kjøpesenter - men å få tilgang til nødvendige tjenester i nærområdet. La oss ikke gå motsatt vei.

Næringslivet i Gamlebyen

Når det gjelder forholdet til næringslivet i Gamlebyen mener jeg foreningen bommer enda mer. Skulle aktivitetene i Gamlebyen trues at at Spar flyttes dit? Det beste for næringslivet i Gamlebyen hadde vært at butikken hadde ligget inne i Gamlebyen, men det er kanskje ikke realistisk lenger. Næringslivet i Gamlebyen trenger flere kunder og mer aktivitet i nærområdet, spesielt utenfor det mest travle sommerdagene.

Det er mange utfordringer foreningen kan hjelpe næringslivet med med. Motstanden mot nærbutikken er ikke en av dem.

Parkering

Det er helt klart at det er behov for parkeringsplasser i tilknytning til Kongstenhallen, Aktivitetsbyen og arrangementer i Gamlebyen. Men det er nok arbeid som gjøres utover den nevnte parkeringsplassen og det arealet butikken vil oppta. Som Kongsten-beboer og næringsdrivende i Gamlebyen mener jeg denne plasseringen vil være positiv for nærområdet. For beboere, turister, kunder og næringslivet i Gamlebyen.

Åpent landskap rundt Gamlebyen

Jeg oppfatter at foreningen ønsker å stoppe all utbygging rundt Gamlebyen (usikker på hvor grensene går) og jeg forstår at det er riktig å gjøre nøye vurderinger når slikt skal planlegges. Men jeg tror også folk flest forstår at denne bygningen ikke ødelegger for området.

På samme måte som at det ble godkjent utbygging av sykehjemmet da behovet oppsto. Det beslagla ganske mye av det åpne landskapet og mulige parkeringsplasser. Men viktig for å utvikle et trygt nærmiljø for de av oss som måtte komme til å trenge de tjenestene etter hvert.

Vi er veldig mange som vil kjempe for at nærbutikken vår skal fortsette å være akkurat det. Vi har bare ikke tid til å skrive så mange leserinnlegg. Jeg har gjennom årene sett tre nærbutikker bli borte på Kongsten og Gamlebyen. Nå må vi legge til rette for å beholde denne.

Jeg tar for gitt at de som bestemmer klarer å ha flere tanker i hodet på en gang og at dette vil bli gjennomført. Jeg setter pris på arbeidet foreningen gjør for nærmiljøet vårt. Men bevaring er ikke bare å bevare bygninger og nekte utvikling. Det er også å legge til rette for et godt nærmiljø for menneskene og næringslivet. Det tror jeg faktisk mange av medlemmene i Foreningen Gamle Fredrikstad også er opptatt av.