– Vi mener å se at vi er tilbake til normalen fra 2019. Særlig andre halvdel av 2022 viste at parkeringsinntektene vår ble langt bedre. Men vi ser også en ting til, det er at inntektene i parkeringshus har falt litt, og svaret på det er at andelen elektriske biler har økt voldsomt, sier virksomhetsleder Frode Samuelsen.

FAKTA: Parkeringsgebyr

Onsdag 28. oktober la rådmannen i Fredrikstad kommune fram et budsjettforslag for 2022 som innebærer økning i parkeringsgebyrene i sentrum.

I forslaget framkommer det at det kalkuleres med å få inn ni millioner kroner ekstra i parkeringsinntekter neste år.

Helt konkret foreslås det å stramme inn med høyere parkeringsavgifter på følgende måter:

  • Gratistilbudet i Apenesfjellet og St. Hansfjellet parkeringshus er redusert til å gjelde fra kl. 16.00 til 21.00 på hverdager. Gratisparkeringen ble i sin tid innført for å lokke flere til å gjøre innkjøpene sine i sentrum, og gjelder i dag fra klokken 14.00 på hverdager.
  • Gratistilbudet på lørdag og søndag foreslås avviklet fullstendig.
  • Gratistilbudet i Cityterminalen parkeringshus i Torvbyen avvikles.
  • Det innføres parkeringsavgift for elbiler i Apenesfjellet og St. Hansfjellet parkeringsanlegg. I dag er det slik at el-bilister parkerer bilene sine gratis i disse parkeringshusene hele dagen. Prisen blir 50 prosent av ordinær avgift.

Kilde: Fredriksstad Blad

Snart må du betale for å la elbilen stå her om natten

Fredrikstad kommune tok inn 33 millioner kroner på gatenivå og nesten 11 millioner i parkeringshusene. Gebyrene og kontrollavgiftene endte på 7,5 millioner kroner.

– Hva endte dere opp med på den maritime siden?

– Vi hadde gjestehavnsinntekter på 630.000 kroner, det er litt under budsjettet vårt. De som leier båtplass på fast basis genererte i fjor 400.000 kroner i inntekter, sier Samuelsen.

Folk skygger unna sentrum – p-etaten har mistet 3,3 millioner i inntekter hittil i år