Papperhavn på Vesterøy skjemmes i dag av henslengt søppel som ingen tar ansvar for. Det kan kommunen gjøre noe med, med loven i hånd.

Friluftsloven sikrer allmennhetens tilgang langs sjøen. Denne ferdselsretten fins ikke i dag i Papperhavn i dag. Campingvogner og livsfarlig brygge sørger for det.

I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt særskilt beskyttelse. Den skal sikre bruken av arealene som Friluftsloven viser til.

I forvaltningen skal kommunene ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det kan vi neppe si gjelder for Papperhavn i dag.

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. Ta en titt på de to vedlagte bildene – her er det stort rom for bedret avfallshåndtering.

Problemet er at ingen egentlig har ansvar for og overoppsyn med havna. Søppel gir mer søppel. I Papperhavn er det åpenbart fritt fram for alle og enhver.

Papperhavn Velforening har lang erfaring med dette. Vi rydder i Kuvauen hver gang søppel flyter i land. Dermed er det heller ingen som etterlater noe der.

Les også

Papperhavn – fra havneperle til søppelplass