Wildlife i Fredrikstad sentrum

– Det er mye spennende dyre- og fugleliv inne i byen, melder en ivrig fotograf.