– Takk for flott oppmerking på sykkelstien

– Det trengs, for det er nemlig mange syklister som ikke vet at de skal sykle på høyre side, mener en leser.