– Mange savner bussrute til Borge korttidssenter

– Det er mange eldre som er avhengig av bussen, og som nå må gå langt, sier en leser.