– Kan man se kunsten her?

En leser er bekymret for at et tre etterhvert vil overskygge kunsten til Plensa ved biblioteket.