– Jeg ønsker en forklaring fra Statens vegvesen

Det er ulogisk med et 2+-felt på den nye veien fra Seut til Ørebekk , mener en leser.