– Jeg kan ikke tro det jeg leser

– Den lille verdensbyen trenger et aktivt og profesjonelt markedsførings- og mottagerapparat, mener en leser som er motstander av rådmannens forslag om å legge Visit Fredrikstad ut på anbud.