Hvor gjemmer Fredrikstad sin historie?

– Hva med å sette opp informative montere på Dampskipsbygga , foreslår en leser.