– Hvem skal jeg stemme på?

Jeg savner valglistene. Fylket blir jo til Viken, og har kandidater helt opp til Gol, men de kjenner ikke jeg, skriver en leser.