– Hva gjelder som et tydelig signal?

Buss-sjåføren kjørte bare forbi, selv om det sto to damer på buss-stoppet, sier en dame.