Fra Begby til Kjølberg

Utbyggeren kan nå meddele at den nye bebyggelsen har forandret navn fra Begbytunet til Kjølbergtunet.